Logo
Munich Personal RePEc Archive

Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw

Gawlik, Remigiusz (2015): Zmiany parametrów jakości życia młodych Europejczyków - implikacje dla przedsiębiorstw. Published in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe. (2015): pp. 13-22.

[thumbnail of MPRA_paper_67091.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_67091.pdf

Download (284kB) | Preview

Abstract

The paper aims at presenting the results of initial research on the perception and understanding of quality of human life between young Europeans. A literature overview resulted in a brief presentation of actual state of knowledge about socio – economic understanding of quality of life. A list of material and non – material determinants of quality of life characteristic for the mentioned group has been presented. A number of theses has been assessed: 1. In past years one can observe a deterioration of socio – economic environment of young Europeans. 2. This fact has brought some limits to the possibilities of their personal and professional development. 3. Moreover, these changes force modifications inside the determinants of quality of life of young Europeans. 4. Therefore, early recognition of the nature of mentioned changes could allow companies a more precise adaptation to the needs and preferences of this new generation of consumers. Direct interviews have been adopted as the main research method. The paper contains also an analysis of potential business implications of changing environment adaptation strategies of future employees and entrepreneurs from the young generation. Artykuł stanowi prezentację wyników wstępnych badań nad zmianami w postrzeganiu jakości życia przez młodych Europejczyków. W wyniku analizy literatury przedstawiono zwarte podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat jakości życia. Przedstawiono charakterystyczną dla wspomnianej grupy listę wyznaczników jakości życia z podziałem na czynniki materialne i niematerialne. Postawiono i przeanalizowano następujące tezy: 1. W ostatnich latach nastąpiła deterioracja społeczno – ekonomicznego otoczenia Młodych Europejczyków. 2. Doprowadziła ona do ograniczenia możliwości rozwoju zawodowego i osobistego młodych ludzi w Europie. 3. Wspomniane zjawiska znajdują odzwierciedlenie w zmianie struktury wyznaczników jakości życia europejskich Młodych. 4. Odpowiednio wczesne i precyzyjne rozpoznanie kierunków tych zmian pozwoli przedsiębiorstwom na precyzyjniejsze dopasowanie się do potrzeb i preferencji pokolenia młodych konsumentów. Do badań zastosowano metodę wywiadów bezpośrednich. Przeanalizowano potencjalne implikacje dla przedsiębiorstw wynikające ze zmienności warunków funkcjonowania i strategii adaptacyjnych młodego pokolenia przyszłych pracowników i przedsiębiorców.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.