Logo
Munich Personal RePEc Archive

Тадеуш Ковалик – велики политекономист

Bukvić, Rajko (2013): Тадеуш Ковалик – велики политекономист. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 64, No. 142 (1) (2013): pp. 193-201.

[thumbnail of MPRA_paper_70119.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_70119.pdf

Download (187kB) | Preview

Abstract

Serbian Abstract. У раду се разматра живот и дело Тадеуша Ковалика, једног од најзначајнијих пољских економиста друге половине 20. и почетка 21. века. Рођен у сиромашној породици, рано је прихватио идеје социјалне правде, које је током целог живота комбиновао с научном активношћу. Израстао на традицијама О. Лангеа и М. Калецког, и дубоко проучивши дело Розе Луксембург, Ковалик је међутим био не само велики економист, већ је као доследни левичар учествовао у борбама за реформу хиперцентрализованог и бирократизованог привредног и друштвеног система Пољске. Одмах након извршених политичких промена и почетка тржишних реформи он се дистанцирао од прихваћеног програма реформи (Балцеровићев програм) и постао његов најоштрији критичар, задржавајући изворне левичарске идеје из почетног периода активности Солидарности. Био је непомирљиви противник неолибералне економске теорије, супротстављајући јој захтеве за плурализмом и јавним дебатама о економској политици. С таквим уверењима и несмањеном активношћу деловао је до самог краја живота. English Abstract. The paper shows the life and work of Tadeusz Kowalik, one of the greatest Polish economists of the second half of XX and the beginning of XXI century. Born in the poor family, he early accepted the ideas of socio-democracy, which he combined with scientific activity during his whole life. He grew on traditions of O. Lange and M. Kalecki, and studied profoundly the work of Rosa Luksemburg. He was not only a great economist, but being a principled leftist, he also took part in the struggle to reform the hyper-centralized and bureaucratized economic and social system of Poland. Immediately after the political changes and the beginning of market reforms he distanced from the accepted reforms program (Balcerowicz Program), becoming its sharpest critic. Kowalik adhered to the original leftist ideas from the initial period of the Solidarity activity. He was the irreconcilable opponent of the neoliberal economic theory, arguing in favor of pluralism and public debates on economic policy instead. He kept working by the same principles and with the same intensity until the end of his life.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.