Logo
Munich Personal RePEc Archive

Краснодарска покрајина и Република Србија: могућности и перспективе сарадње

Bukvić, Rajko (2016): Краснодарска покрајина и Република Србија: могућности и перспективе сарадње. Published in: IV simpozijum Ekološko-duhovne vrednosti u multietničkom prostoru Srbije, zapadnog Balkana, Evrope i sveta, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd – Novi Pazar (2016): pp. 171-194.

[thumbnail of MPRA_paper_73656.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_73656.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

This article analyzes the presumptions for the development of cooperation between the Republic of Serbia and Krasnodar Krai, one of the subjects of Russian Federation. At the beginning it was provided a geographic and socio-economic description of Krasnodar Krai, one of the federal subjects of the complexly organized Russian Federation. Its size and population are comparable to the ones of smaller European countries, such as Austria, Czech Republic, Republic of Ireland or Denmark, Finland and Slovakia. In comparison to Serbia, this region is somewhat smaller and less densely populated. Its landscape and climate diversity, as well as an abundance of natural resources make a good starting point for a further economic and social development of the region. The agro-industrial complex and tourism are especially developed in this region and are considered its strong points both within Russia and outside its borders. In the production of many agrarian products Krasnodar Krai is leader, or at the top in the Russian Federation. The level of industrial cooperation between Serbia and Russia is considerably lower than in the times of SFRY and USSR. However, it will certainly increase in the future, leading to an intensification of cooperation with Krasnodar region which will not only be based on trade relations. У овом раду се анализирају претпоставке развијања сарадње између Републике Србије и Краснодарске покрајине, једног од субјеката Руске Федерације. Најпре је дат географски и друштвеноекономски приказ Краснодарске покрајине, једног од субјеката сложено уређене Руске Федерације. По величини територије и броју становника упоредив с мањим европским земљама, попут Аустрије, Чешке или Републике Ирске, односно Данске, Финске и Словачке, овај руски регион је нешто мањи и слабије насељен од Србије. Разноврсност рељефа, климатских услова и велика природна богатства чине повољне услове за економски и друштвени развој региона. Посебно су развијени агроиндустријски комплекс и туризам, што и представља знак распознавања региона не само у оквирима Русије, већ и ван њених граница. У производњи низа пољопривредних култура Краснодарска покрајина заузима водеће, или једно од водећих места у оквирима Руске Федерације. Привредна сарадња Србије с Русијом у целини знатно заостаје за оном из времена СФРЈ и СССР, али ће у будућности свакако бити повећана, а у оквиру тога и сарадња с Краснодарском Покрајином, која се неће заснивати само на трговинским односима.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.