Logo
Munich Personal RePEc Archive

Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Borowski, Dariusz and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_75389.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_75389.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Publikacja prezentuje modernizację szkolnictwa zawodowego w modelach angażujących kapitał edukacyjny otoczenia szkoły oraz aspiracje rozwojowe kadry dydaktycznej, które należy traktować jako wyzwanie o charakterze strategicznym dla regionu i które powinno być podjęte równolegle i wspólnie przez organizacje pracodawców będących głównymi beneficjentami systemu kształcenia zawodowego.

English Abstract: The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The publication presents the modernization of vocational education in the models involving education capital of school environment and development aspirations of the teaching staff, which should be treated as a strategic challenge for the region and which should be taken in parallel and jointly by employers who are the main beneficiaries of the vocational education system.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.