Logo
Munich Personal RePEc Archive

Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu

Klimczuk, Andrzej and Skarzyński, Michał and Hogeforster, Jürgen (2015): Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu. Published in:

This is the latest version of this item.

[thumbnail of MPRA_paper_75390.pdf] PDF
MPRA_paper_75390.pdf

Download (2MB)

Abstract

Polish Abstract: Publikacja powstała w ramach projektu PO KL "PWP: PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ - lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia adaptacyjności nauczycieli zawodowych", realizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Celem projektu było wypracowanie do końca VI 2014 r. rozwiązań i rekomendacji formalnoprawnych związanych z modernizacją szkół zawodowych oraz adaptacyjnością pracowników oświaty w oparciu o zawiązane partnerstwo związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów prowadzących szkoły zawodowe. Szczególny nacisk położono na wypracowanie nowych rozwiązań zwiększenia elastyczności zatrudnienia pracowników oświaty.

English Abstract: The publication was created as part of the project "PWP: Future of vocational education - a local partnership to increase the adaptability of vocational teachers" carried out on behalf of the Regional Labour Office in Bialystok, Poland. The aim of the project was to develop to the end of June 2014 procedural solutions and recommendations related to the modernization of vocational education and adaptability of employees on the basis of a partnership tied to trade unions, employers' organizations and bodies engaged in vocational schools. Particular emphasis is placed on developing new solutions to increase the flexibility of employment education.

Available Versions of this Item

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.