Logo
Munich Personal RePEc Archive

Регионален стратешки документ за општествено вклучување на младите невработени од Североисточниот плански регион преку пазарот на трудот: со акциски план

Kovachev, Goran and Garvanlieva Andonova, Vesna and Dimovska, Gabriela (2017): Регионален стратешки документ за општествено вклучување на младите невработени од Североисточниот плански регион преку пазарот на трудот: со акциски план. Published in: CEA Journal , Vol. 1, No. ISBN 978-608-4731-33-7 (July 2017): pp. 1-70.

[thumbnail of MPRA_paper_83488.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_83488.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

[in Macedonian] Социјалната вклученост на младите подразбира многу поширок опфат од невработеноста. Таа содржи и други димензии како што се социјалната, културната, политичката и моралната димензија. Меѓутоа, со оглед на фактот дека сите овие димензии како нуклеус го имаат недостатокот на материјални средства предизвикан од невработеноста, потребно е да се понудат решенија токму за надминување на овој најгорлив проблем за младите во руралните подрачја од Североисточниот плански регион на Македонија.

[in English] Social inclusion of youth is more than just employment. It is also consisted of social, cultural, political and moral dimensions. Nevertheless, the nucleus of resolving these dimensions is stable income created by permanent youth employment. Therefore, it is of great importance to offer viable solutions to the problem of high rural youth unemployment in the Northeastern region of Macedonia.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.