Logo
Munich Personal RePEc Archive

Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Published in: Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia , Vol. 3, (2011): pp. 73-97.

[thumbnail of MPRA_paper_84976.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84976.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niski poziom konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki zachęca różne podmioty do poszukiwania dróg zmian tej sytuacji. Jednym ze sposobów jest promowanie i realizacji działań w ramach tzw. przedsiębiorczości akademickiej. Koncepcja ta może sprzyjać komercjalizacji wiedzy tworzonej na uczelniach. W artykule podjęto próbę ukazania barier wprowadzania tej koncepcji w życie. W tym celu posłużono się wynikami badań przeprowadzonych na pięciu uczelniach w województwie podlaskim. Bariery były identyfikowane w ramach sześciu zasadniczych obszarów, w tym: mentalno-kulturowym, kompetencyjnym, organizacyjnym, prawnym, finansowym i popytowym.

English Abstract: The low level of competitiveness and innovativeness of Polish economy encourages various entities to seek ways change this situation. One way is to promote and implement activities under the so-called academic entrepreneurship. This concept can foster commercialization of knowledge created in universities. The article attempts to entry barriers to this concept into practice. For this purpose were used the results of studies conducted at five universities in the Podlaskie Voivodeship. Barriers were identified in six major areas, including: mental barriers, competence barriers, organizational barriers, legal barriers, financial barriers and demand barriers.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.