Logo
Munich Personal RePEc Archive

Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 208-226.

[thumbnail of MPRA_paper_84980.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84980.pdf

Download (872kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: W kontekście niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki szczególnego znaczenia nabiera kwestia poprawy poziomu transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę jak środowisko akademickie postrzega różne kanały transferu wiedzy. Rozpoznanie poziomu świadomości sposobów transferu wiedzy, jak i podmiotów, które mogą ułatwić ten transfer wydaje się niezwykle ważne w odniesieniu do prowadzenia działań na rzecz popularyzacji koncepcji przedsiębiorczości akademickiej.

English Abstract: In the context of the low level of innovativeness of Polish economy it is particularly important issue to improve the level of knowledge transfer from universities to businesses. It is worth to find how academics perceive different channels of knowledge transfer. Diagnosis of the level of awareness of methods of knowledge transfer, as well as entities that can facilitate this transfer seems to be extremely important to the conduct of actions to disseminate the concept of academic entrepreneurship.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.