Logo
Munich Personal RePEc Archive

Парите като координация на стоковото стопанство. Стари и нови прочити на теорията на Маркс

Nenovsky, Nikolay (2018): Парите като координация на стоковото стопанство. Стари и нови прочити на теорията на Маркс.

[thumbnail of MPRA_paper_85295.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85295.pdf

Download (641kB) | Preview

Abstract

В икономическата теория на Маркс съществуват редица проблеми, един от които е за интегрирането, и за логическата връзка между теорията за парите и теорията за трудовата теория за ценността. Това засяга по-широкия въпрос за мястото на парите изобщо в системата на Маркс. Задачата на настоящата статия е да реконструираме в сравнителна перспектива походите на двама френски икономисти, Ж. Картелие и А. Орлеан, като ги съпостави с тези на И. Рубин и П. Струве. Всеки от четиримата предлага свое методи на решение за интегрирането на парите и ценността. Въпреки, че идеите на четиримата автори се преплитат, то могат да се обособят две двойки, а именно И. Рубин – А. Орлеан, и П. Струве – Ж. Картелие. Това отговаря на радикалността на техните аналитични решения. Докато първите съхраняват теорията за ценността (всеки по свои начин), то вторите практически я елиминират (също всеки по свой начин).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.