Logo
Munich Personal RePEc Archive

Kamuda Yenilik: İstanbul’daki Kamu Kurumları Üzerinden Bir Araştırma

Pişkin, Fatih (2017): Kamuda Yenilik: İstanbul’daki Kamu Kurumları Üzerinden Bir Araştırma. Published in: Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , Vol. 48, No. 12 (July 2017): pp. 55-79.

[thumbnail of MPRA_paper_87381.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_87381.pdf

Download (659kB) | Preview

Abstract

Bu çalışma kamuda yeniliğin amaçlarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri belirlemeyi ve İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik alanındaki mevcut durumlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla geliştirilen anket formu İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek cevaplamaları istenmiştir. En çok gerçekleştirilen yenilik türünün hizmet yeniliği olduğu ve büyük kurumların küçük kurumlara göre daha yenilikçi oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yenilik faaliyetlerinin sadece %17'si işbirliği yapılmaksızın kurum bünyesinde gerçekleştirilirken, en çok işbirliği özel sektör ile yapılmıştır. Kurumların %31,5’inin yürüttükleri yenilik faaliyetleri ya da projeleri için finansal desteklerden yararlanırken, genç personele sahip kurumların desteklerden daha fazla yararlandığı belirlenmiştir. Yenilik faaliyetlerinde bilginin kaynağı olarak kurum içi kaynakların kurum dışı kaynaklara kıyasla daha önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Benzer bir durum yenilik faaliyetlerinin arkasındaki itici güçlerin değerlendirilmesinde de ortaya çıkmaktadır. Kamuda yeniliğin önündeki engellerin başında kurumlarda yeniliği destekleyen ödül ve teşvik mekanizmalarının olmaması gelmektedir. Kamu kurumlarında uzun vadeli plan yapmanın zorluğu, bürokratik idari yapılanma ve finansal kaynakların yetersizliği, yeniliğin önündeki diğer başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu kurumlarında yeniliğin çoğunlukla kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, hizmet kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması ve idari işlem yükünün azaltılması amaçlarıyla gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.