Logo
Munich Personal RePEc Archive

Пољопривреда Краснодарске покрајине и АгроХолдинг Кубањ

Bukvić, Rajko (2018): Пољопривреда Краснодарске покрајине и АгроХолдинг Кубањ. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 23, No. 1-2 (2018): pp. 23-48.

[thumbnail of MPRA_paper_89296.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_89296.pdf

Download (939kB) | Preview

Abstract

Serbian. У раду се анализира пољопривреда Краснодарске покрајине, једног од мањих, али економски развијенијих субјеката сложено уређене Руске Федерације (РФ). Најпре је дат географски и друштвеноекономски приказ Краснодарске покрајине. По величини територије и броју становника упоредив с мањим европским земљама, попут Аустрије, Чешке или Републике Ирске, односно Данске, Финске и Словачке, овај регион је нешто мањи и слабије насељен од Србије. Разноврсност рељефа, климатских услова и велика природна богатства чине повољне услове за његов економски и друштвени развој. Посебно су развијени агроиндустријски комплекс и туризам, што и представља знак распознавања региона не само у оквирима Русије, већ и ван њених граница. У производњи низа пољопривредних култура Краснодарска покрајина заузима водеће, или једно од водећих места у оквирима Руске Федерације. Дат је кратак приказ Агрохолдинга Кубањ, највећег и најзначајнијег пољопривредно-прехрамбеног предузећа у Покрајини и једног од највећих у РФ, чије је седиште у г. Уст-Лабинск, и који има активе у више од 20 агропредузећа у неколико рејона Краснодарске покрајине. Земљишни фонд АгроХолдинга чини 112 хиљада ха, број запослених је око 5 хиљада људи. Привредна сарадња Србије с Русијом у целини знатно заостаје за оном из времена СФРЈ и СССР, али ће у будућности свакако бити повећана, а у оквиру тога и сарадња с Краснодарском покрајином, која се неће заснивати само на трговинским односима. English. This article analyzes the agriculture of the Krasnodar Krai, one of the smallest but economicaly most developed subjects of complexly organized Russian Federation. At the beginning it was provided a geographic and socio-economic description of Krasnodar Krai. Its size and population are comparable to the ones of smaller European countries, such as Austria, Czech Republic, Republic of Ireland or Denmark, Finland and Slovakia. In comparison to Serbia, this region is somewhat smaller and less densely populated. Its landscape and climate diversity, as well as an abundance of natural resources make a good starting point for a further economic and social development of the region. The agro-industrial complex and tourism are especially developed in this region and are considered its strong points both within Russia and outside its borders. In the production of many agrarian products Krasnodar Krai is leader, or at the top in the Russian Federation. It is also given the short survey of the AgroHolding Kuban, greatest and most important agriculture and food enteprises in the Krasnodar Krai, and one of the greatest in Russia. The level of industrial cooperation between Serbia and Russia is considerably lower than in the times of SFRY and USSR. However, it will certainly increase in the future, leading to an intensification of cooperation with Krasnodar region which will not only be based on trade relations.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.