Logo
Munich Personal RePEc Archive

Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 318-326.

[img] PDF
MPRA_paper_90994.pdf

Download (418kB)

Abstract

Резюме: Образованието е основно конституционно право и значимо обществено благо, затова борбата срещу дискриминацията в тази област на социалния живот е предмет на антидискриминационното законодателство. В доклада се изследва защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование, като една от степените на образование. Правните аспекти на защитата от дискриминация в сферата на висшите училища са разгледани както по отношение на обучаващите се (студенти/докторанти), така и по отношение на преподавателите Abstract: The education is a basic constitutional right and a significant social good and because of this the protection against discrimination in this area of the social life is object of the anti-discrimination legislation. The report examines the protection against discrimination in practicing the right of higher education as one of the degrees of education. The author examines the legal aspects of the protection against discrimination in the sphere of the higher schools considering the students and PhD students as well as considering the lecturers.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.