Logo
Munich Personal RePEc Archive

Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Published in: Диалог No. 1 (2018): pp. 15-41.

[thumbnail of MPRA_paper_92640.pdf] PDF
MPRA_paper_92640.pdf

Download (682kB)

Abstract

Резюме: Студията изследва института на отпуска поради временна неработоспособност през призмата на трудовото и осигурителното законодателство. Акцент в разработката е детайлната осигурително-правна уредба, явяваща се същностна част от института и гаранция за неговото приложение. На база на установените взаимовръзки и практически проблеми, авторите правят изводи, набелязват съвременните тенденции в развитието на нормите и правят предложения де леге ференда за усъвършенстване на законодателството.

Abstract: The scientific paper researches the institute of vacation leave under temporary work disablement through the prism of the labour and social security legislation. The emphasis of the research is the detailed social security legal regulation, which is the essential part of the institute and guarantee for its application. Based on the established interconnections and practical problems, the authors disclose summaries, mark contemporary trends in the development of the enactments and propose de lege ferenda for the improvement of the legislation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.