Logo
Munich Personal RePEc Archive

Академичното самоуправление в България -традиции и предизвикателства

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Академичното самоуправление в България -традиции и предизвикателства. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 27, No. 2 (2019): pp. 141-153.

[thumbnail of MPRA_paper_93385.pdf] PDF
MPRA_paper_93385.pdf

Download (933kB)

Abstract

Резюме. В статията се изследва академичнаго самоупрамение, залегнало в основата на модела за упрамение на висшите училища в България. На база на сравнително-правен анализ с предходни законодателни решения се правят изводи и обобщения. Набелязани са предизвикателствата и тенденциите на съвременния период в развитието на висшето образование и взаимовръзката с академичното самоупрамение.

Abstract Тhе article examines the academic self-govemment, underlying in the base ofthe model ofthe higher schools govemment in Bulgaria. Based on the comparative-legal analysis with former legislative solutions the authors make conclusions and summaries. Тhе challenges and tendencies in the contemporary period of the higher education development and the interrelations with the academic self govemment are marked.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.