Logo
Munich Personal RePEc Archive

Комплексне оцінювання економічної безпеки агрохолдингів України

Dub, Bohdana (2019): Комплексне оцінювання економічної безпеки агрохолдингів України. Published in: Вісник Черкаського національного університету. Економічні науки No. 1 (2019): pp. 102-113.

[thumbnail of MPRA_paper_95149.pdf] PDF
MPRA_paper_95149.pdf

Download (435kB)

Abstract

У статті на основі даних фінансової звітності, консолідованої інформації на сайтах фондових бірж тощо здійснено аналіз фінансового стану 5 агрохолдингів України. Проведено оцінювання фінансових показників та діагностику стану системи економічної безпеки холдингового підприємства агробізнесу (за МСФЗ та НПСБО) за 5 параметрами: загальний фінансовий стан, основні індикатори, ліквідність балансу, коефіцієнтний аналіз, ймовірність банкрутства.

Проблема. У контексті забезпечення національної безпеки поряд з її політичною та воєнною важливими складовими частинами є економічна та продовольча. Агросектор України, маючи унікальні ресурси, разом з розвитком інноваційних інформаційних технологій в змозі забезпечити якісне економічне зростання країни. В Україні найбільшими та найвпливовішими представниками агросектору є аграрні холдинги. Тому необхідним є оцінювання стану економічної безпеки цих економічних суб’єктів. Утім, у цій предметній області є ряд проблемних моментів: серед дослідників відсутня єдність поглядів на широке коло питань економічної безпеки, існує брак досліджень про систему економічної безпеки підприємств конкретних галузей (зокрема аграрної), не сформовано єдиної методики щодо оцінювання стану економічної безпеки суб’єктів господарювання, агрохолдинги практично не вивчаються в контексті економічної безпеки. У зв’язку з цим, актуалізується вироблення вітчизняних напрацювань, прилаштованих до умов сучасної української економіки. Мета статті – здійснити комплексний аналіз економічної безпеки агрохолдингів України у рамках розробки теоретико-методичного базису й обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення систем економічної безпеки агрохолдингів в Україні та визначення головних напрямів інноваційного розвитку цих систем. Методи дослідження. Економічний та фінансовий аналіз, коефіцієнтний метод, методи комплексної оцінки (для оцінювання економічної безпеки та фінансового стану досліджуваних агрокомпаній); табличний та графічний (діаграми) – для візуалізації результатів дослідження та систематизації статистичних даних. Результати. Коефіцієнти використано для оцінювання фінансового стану і банкрутства як найнадійніші і найважливіші показники – найбільші проблеми агрохолдингів в останні роки були саме з фінансового складника системи економічної безпеки підприємства. Для подальшого аналізу обрано 5 агрокорпорацій: Авангард, Агротон, ІМК, Кернел, МХП. Критеріями вибору компаній були географічна представленість (діяльність в різних областях України) та інформаційна доступність (в т.ч. фінансової звітності, звітів для інвесторів, дані про системи ризик-менеджменту). Три агрохолдинги вибірки за розміром земельного банку входять одночасно і до рейтингу топ-35 найбільших латифундистів світу за підсумками 2017 року: Uklandfarming (Авангард входить до його складу), Кернел, Миронівський хлібопродукт. Крім того, за різними рейтингами якості управління, репутації і т.п. ці компанії зазвичай є лідерами. Фінансові прорахунки відповідно до проведених оцінок присутні в усіх аналізованих агрокомпаніях, під час діагностики ймовірності банкрутства навіть вітчизняні методи (що зазвичай показують найприйнятніші результати) показали необхідність санаційних процедур чи антикризового управління. Наукова новизна. У статті на основі даних фінансової звітності, консолідованої інформації на сайтах фондових бірж тощо здійснено аналіз фінансового стану 5 агрохолдингів України. Проведено оцінювання фінансових показників та діагностику стану системи економічної безпеки холдингового підприємства агробізнесу (за МСФЗ та НПСБО) за 5 параметрами: загальний фінансовий стан, основні індикатори, ліквідність балансу, коефіцієнтний аналіз, ймовірність банкрутства. Висновки. Ретроспективна діагностика основних фінансових результатів діяльності (прибутку, виторгу та дохідності акцій); показників вартості підприємства, ринкової капіталізації, EBITDA, маржі операційного та чистого прибутку, P/E, ROA, ROE, ROC станом на 2018 рік та в середньому за 5 років; розгляд індикаторів Montier C-Score та Piotroski F-Score щодо фінансових проблем компаній; ліквідності балансу агрохолдингів за критерієм співвідношення активів та пасивів; коефіцієнтний аналіз підприємств та діагностика ймовірності банкрутства з використанням моделей множинного дискримінантного аналізу (MDA-моделі), логістичної регресії (Logit-моделі) та рейтингових методик (показники Бівера та визначення класу потенційного бенефіціара інвестиційного проекту) допомогли сформувати узагальнений висновок щодо ймовірності настання банкрутства згідно моделей і загальну оцінку фінансового стану агрокомпаній. На основі проведеного аналізу визначено, що за всіма методиками агрохолдинги вибірки загалом формують ряд від найвищих до найнижчих показників: МХП/Кернел, ІМК, Агротон та Авангард. З огляду на це необхідне формування та постійне вдосконалення систем комплексного управління ризиками (інтегрованих систем економічної безпеки підприємства), а не окремі процедури на рівні різних відділів компанії.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.