Logo
Munich Personal RePEc Archive

За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

[thumbnail of MPRA_paper_96063.pdf] PDF
MPRA_paper_96063.pdf

Download (252kB)

Abstract

Докладът изследва особеностите на контрола при възстановяване на разходи от трансгранично здравно обслужване в светлината на нормативната уредба и съответстващата й система за контрол и отчетост. Анализират се някои особености в същността, упражняването и режима на трансграничното здравно обслужване. На нивото на общия и специален контрол на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и делегираните й контролни правомощия се изясняват особеностите на прилагания механизъм за контролно въздействие и свързаните с него субекти и правомощия.

The report examines the peculiarities of the control in case of reimbursement of expenses for cross-border healthcare in the light of the normative regulation and its corresponding system for control and accountability. Analyzed are some peculiarities in the essence, exercise and regime of the cross-border healthcare. On the level of the general and special control of the Medical Supervision Executive Agency and the control powers delegated to it are clarified the peculiarities of the applied mechanism for control impact and the subjects and powers related to it.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.