Logo
Munich Personal RePEc Archive

ОПОДАТКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 1920-30Х РР.

Tamilina, Larysa (2011): ОПОДАТКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 1920-30Х РР.

[thumbnail of MPRA_paper_96496.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_96496.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Історія, виступаючи елементом минулого, в той же час, є невід’ємною частиною майбутнього, та залежно від характеру історичної спадщини стримує або, навпаки, стимулює еволюційні процеси в соціально-економічній сфері. Останнє стає очевидним з напрацювань німецької історичної школи, інституційного та нео-інституційного напрямку економічної теорії. З іншого боку, необхідність вивчення історії обумовлюється суперечливістю поглядів щодо характеру економічних процесів, що мали місце в Україні на протязі XX-го сторіччя. Особливий інтерес викликає період 1920-30х років, на протязі якого мали місце глибокі політичні, економічні та соціальні перетворення. За спробами застосування елементів ринкової економіки в 20х роках, мав місце процес запровадження та закріплення адміністративних принципів, внаслідок чого відбулось глибоке переродження фіскального механізму як за формою, так і за його сутністю. Публікації з теорії та практики оподаткування 1920-30х років в повній мірі відображали політичні та соціально-економічні події цього періоду, та були сконцентровані, головним чином, на висвітлені ролі та значення податкового механізму при переході до соціалістичного устрою. До економістів, що займались аналізом природи та функцій радянських податків, належать П.Гензель, К.Князєв, П.Казаков, М.Ліфшиц, Д.Кузовков, О.Соколов, І.Соловей, П.Полозов, П.Фотєєв. Зміст їх праць мав, однак, обмежений характер, що диктувався політичними поглядами зазначеного періоду, та сконцентровувався на виправдані ролі податків, як основного джерела доходів державного бюджету. Поряд з цим, в літературі констатується переродження природи та характеру оподаткування, ключовим джерелом якого визначається специфічна роль держави в соціалістичному устрої. Д.Кузовков, М.Любімов, В.Кац, М.Соболєв, П.Мікеладзе займались дослідженням характеру модифікації податкового механізму, надаючи теоретичні засади пристосування діючої податкової системи до нової суспільної форми організації та функціонування економіки. Дослідження оподаткування радянської системи, здійсненні вже після занепаду соціалістичного устрою, мають негативний характер та зводяться, головним чином, до критики діючого в Радянській Україні механізму оподаткування, який за їх поглядами являв собою безпосереднє вилучення державою коштів підприємств без урахування їх інтересів. Відносне ігнорування цього питання на сучасному етапі аргументується відсутністю товарно-грошових відносин в закритій економіці адміністративного типу, а тому й недоцільністю проведення досліджень за цим напрямком. Існують, проте, певні аргументи, що вказують на необхідність детального вивчення характеру податкової політики в Україні в 1920-30х роках. По-перше, впродовж 1920х років відбувався перехід від ринкової до адміністративно-командної моделі економіки, вивчення якого надасть можливість пізнати характер проблем зворотного за своєю суттю процесу сучасної трансформації та визначити характерні явища, що відбуваються в економіці в рамках неформальних інституційних обмежень притаманних українському суспільству. По-друге, впродовж 1920-30х років відбулось пристосування податкового механізму до нових соціально-економічних умов, загальні принципи функціонування якого були збережені та діяли на протязі існування соціалістичної економіки. Дослідження останніх сприятиме вивченню характеру історичної спадщини в сфері оподаткування, що дісталася українському суспільству вже незалежної держави від радянського устрою. По-третє, на сьогодні не існує єдиної узагальнюючої праці, яка б систематизувала погляди, щодо ролі податків та ефективності податкової політики в період трансформації до нової форми організації економіки впродовж 1920-30х років. Поряд з цим, невизначеним залишається характер та рівень податкового навантаження на промислові підприємства в умовах привалювання адміністративних принципів.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.