Logo
Munich Personal RePEc Archive

Hvor presise er prognosene i Nasjonalbudsjettet?

Gharsallah, Sofian and Sucarrat, Genaro (2019): Hvor presise er prognosene i Nasjonalbudsjettet?

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_96850.pdf

Download (304kB) | Preview

Abstract

Årlige prognoser av norsk økonomi er av stor viktighet for beslutningstakere. Dette gjelder spesielt stortingspolitikerne som vedtar Statsbudsjettet basert på prognosene i Nasjonalbudsjettet. Disse prognosene utarbeides av Finansdepartementet (FIN). I dette studiet evaluerer vi presisjonen til et utvalg prognoser i perioden 1999 - 2018. Til sammenligning inkluderer vi prognosene til Norges Bank og Statistisk sentralbyrå, og prognosene til tre enkle modeller: Snittet, tilfeldig gange og AR(1) modellen. Vi finner ingen generell støtte for hypotesen om at prognosene til enkle modeller er mer presise enn de til Nasjonalbudsjettet. Videre finner vi at Nasjonalbudsjettets prognoser er: Generelt litt mer presise enn de til enkle modeller, på nivå med prognosene til Norges Bank og SSB, og i hovedsak ubetinget forventningsrette (dvs. at de i gjennomsnitt treffer det de sikter på).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.