Munich Personal RePEc Archive

Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_97006.pdf

Download (306kB) | Preview

Abstract

В доклада се изследват някои от основните административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Акцент в изложението е поставен на анализа на административния контрол осъществяван от административните органи с оглед обезпечаване на трудовата дейност на чужденци. На база на извършеният анализ се правят изводи с практическа насоченост и се набелязват проблеми и тенденции на трудовата миграция и трудовата мобилност.

The report examines some of the main administrative-legal aspects of the labour migration and labour mobility in the Bulgarian national legislation. The accent is on the analysis of the administrative control performed by the administrative bodies with view of securing the labour activity of foreigners. Based on the analysis are made conclusions with practical direction and are marked out problems and tendencies of the labour migration and labour mobility.

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.