Logo
Munich Personal RePEc Archive

Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители)

Георгиева, Даниела (2019): Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители). Published in: МВБУ , Vol. 1, (September 2019): pp. 1-168.

[thumbnail of MPRA_paper_97680.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_97680.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Учебникът е предназначен за студенти от магистърска степен, специалност „Предприемачество и иновации“, които изучават дисциплината „Счетоводно отчитане на разходи по иновационни проекти“. Той е изцяло съобразено с учебната програма и план на дисциплината. Подходящ е и за студенти, които изучават „Управление на проекти“, „Управление на иновациите“, „Предприемачество и бизнес“. Съдържанието е полезно и за специалисти, които се занимават с проблемите на финансовото планиране и бюджетиране на научноизследователски проекти. Учебният материал е поднесен по разбираем за студентите начин, като е изцяло съобразен с приложимата към м. юни 2019 г. законодателна рамка в областта. В началото на отделните теми са определени учебните цели, като след всяка тема има въпроси и задачи за самоподготовка, които имат за цел да улеснят студентите при изучаване на представения в темата материал.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.