Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | D | E | F | G | L | P | V
Number of items: 12.

A

Afman, E.R. and van de Coevering, C.R. (2012): Begrotingsbeleid in crisistijd. Published in: Tijdschrift voor Openbare Financiën , Vol. 44, No. 2 (2012): pp. 68-80.

André, Stéfani and Dronkers, Jaap and Fleischmann, Fenella (2008): Verschillen in groepsdiscriminatie, zoals waargenomen door immigranten uit verschillende herkomstlanden in veertien lidstaten van de Europese Unie. Published in: Mens & Maatschappij , Vol. 84, No. 4 (December 2009): pp. 448-482.

B

Bos, Frits (2006): De Nederlandse collectieve uitgaven in historisch perspectief.

Bos, Frits and Zwaneveld, Peter (2014): Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij natte infrastructuur.

Bos, Frits and Zwaneveld, Peter and van Puijenbroek, Peter (2012): Een snelle kosten-effectiviteitsanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied: wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer?

D

Dronkers, Jaap (2010): Positieve maar ook negatieve effecten van etnische diversiteit in scholen op onderwijsprestaties? Een empirische toets met internationale PISA-data.

E

El Makhloufi, Abdel and Bosma, Koos (2013): De ruimtelijke metamorfose van Schiphol: van polderdorp naar nevelstad. Published in: Nederland stedenland; Continuïteit en vernieuwing (September 2013): pp. 124-137.

F

Franssen, M.M.E. and Peeters, H.M.M. (1988): Onderzoek naar samenhangen tussen fysieke kenmerken en exploitatiekosten van Rooms-Katholieke kerken.

G

Gool van, Peter and Muller, Franciscus Leonardus Petrus (2005): Vastgoed en ALM. Published in: ASRE Research Papers , Vol. 04, No. 2005 (September 2005)

L

Lemmens, Geert (2003): De keuze van de investeringsbank bij een IPO.

P

Peeters, H.M.M. (1989): Het gebruik van een parametrische en een semi-parametrische schattingsmethode voor het binaire keuzemodel: Probit Maximum Likelihood versus Maximum Score.

V

Van Els, Peter and Peeters, Marga (1999): De baten van een gemeenschappelijke Europese munt. Published in: Tijdschrift voor Politieke Economie (Journal of Political Economy) , Vol. 2, No. 21 (1999): pp. 48-65.

This list was generated on Mon Dec 11 12:37:15 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.