Logo
Munich Personal RePEc Archive

De ruimtelijke metamorfose van Schiphol: van polderdorp naar nevelstad

El Makhloufi, Abdel and Bosma, Koos (2013): De ruimtelijke metamorfose van Schiphol: van polderdorp naar nevelstad. Published in: Nederland stedenland; Continuïteit en vernieuwing (September 2013): pp. 124-137.

[thumbnail of MPRA_paper_74596.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_74596.pdf

Download (534kB) | Preview

Abstract

De geschiedschrijving van vliegvelden en hun metamorfose in metropolitaanse gebieden is onlosmakelijk verbonden met processen van verstedelijking, decentralisatie, economische groei en de ruimtelijke aanwas van steden, buitenwijken en regio’s. Die processen worden niet door enig ontwerp gestuurd, maar door veranderingen in grond-en gebouwengebruik en bewegingen van mensen, goederen, kapitaal, diensten, informatie en de infrastructurele netwerken die de wonende en werkende mens in beweging brengen. Het gaat daarbij om functionele patronen in de bewegingen en transacties die op hun beurt weer invloed hebben op de ruimtelijke structuren, dat wil zeggen de fysieke verschijningsvorm die dergelijke activiteiten ter plekke produceren. In dit (hoofd)stuk willen we inzichtelijk maken hoe de groeistuipen van Schiphol eraan hebben bijgedragen dat het noordwestelijke deel van de Randstad is uitgegroeid tot een bijzonder metropolitaans gebied met een eigen stedelijke structuur en cultuur. Dat verschijnsel hebben we nevelstad genoemd. Hier analyseren we vooral de groeiprocessen zoals die hebben plaatsgevonden in de regio rond Schiphol: in Amsterdam en de Haarlemmermeer. Hier ontstond een verneveling die zich vanaf de jaren zestig over het westen van Nederland snel heeft uitgebreid, tot aan de Brabantse stedenrij toe.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.