Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Number of items: 4.

Bank of Albania

Papavangjeli, Meri and Leka, Eralda (2016): Përcaktuesit mikro- dhe makroekonomikë të marzhit neto të interesave në sistemin bankar shqiptar (2002-2014). Published in: Wroking Paper of Bank of Albania: Micro- and macroeconomic determinants of net interest margin in the Albanian banking system (2002-2014) No. 22(61) (October 2016): pp. 1-36.

Faculty of Applied Science in Business, Peje, Kosova

Ukaj, Fatos (2009): Trashëgimia kulturore dhe historike si potencial i zhvillimit të turizmit- me fokus në regjionet e Kosovës. Published in: Buletini Shkencor- Ekonomiku 1 , Vol. 1, (February 2009): pp. 1-7.

Institute for Finance and Management - IFM

Govori, Fadil (2011): Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë.

State University of Tetovo

Matoshi, Ruzhdi and Mulaj, Isa (2019): Ekonomia Sociale e Tregut si alternativë e Konsensusit të Uashingtonit në Ballkanin Perëndimor. Published in: Economic Vision , Vol. 11-12, No. 6 (2019): pp. 180-191.

This list was generated on Tue Oct 4 12:58:27 2022 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.