Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 48.

June 1983

Albu, Lucian-Liviu and Georgescu, George (1983): An attempt to quantify the economic system motion under the investment process incidence. Published in: Revista Economica No. 30 : pp. 23-26.

January 1985

Albu, Lucian-Liviu and Camasoiu, Ion and Georgescu, George (1985): A quantifying method of microinvestment optimum. Published in: Revue Roumaine des Sciences Economiques , Vol. 29, No. 1 : pp. 45-54.

January 1987

Albu, Lucian-Liviu and Georgescu, George (1987): L’amortissement et l’autofinancement du processus d’investissement. Published in: Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série des Sciences Économiques , Vol. 31, No. 1 (June 1987): pp. 77-85.

October 1994

Albu, Lucian-Liviu and Georgescu, George (1994): Problems in the structure of Romania’s economy. Published in: (1995): pp. 285-336.

15 November 1994

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (1994): Romania's association with European Union. Integration perspectives. Published in: RRT Report (15 November 1994): pp. 1-16.

2003

Georgescu, George (2003): Fragmentarea internaţională a producţiei. Fenomenul perfecţionării active: un "rău necesar" sau o şansă pentru România? Published in: Romanian Journal of Economics No. 1/2004 (2004): pp. 43-53.

16 September 2003

Georgescu, George (2003): Inward Processing Trade and the Romanian foreign trade. Published in: Romanian Journal for Economic Forecasting No. 4 (15 December 2003): pp. 112-122.

10 December 2004

Georgescu, George (2004): Marele pericol care planează asupra economiei. Published in: Revista Bilant No. 4 (15 January 2005): pp. 58-63.

15 September 2005

Georgescu, George (2005): Pot schimba India şi China polaritatea lumii ? Published in: Romanian Journal of Economics , Vol. 21 (20, No. 2(30) December (15 December 2005): pp. 22-28.

10 October 2005

Georgescu, George (2005): Parametrii macroeconomici în derivă. Published in: Revista Bilant No. 13 (25 October 2005): pp. 15-19.

20 October 2005

Georgescu, George (2005): Criza organizaţiilor internaţionale. Published in: Revista Bilant No. 14 (20 November 2005): pp. 62-65.

15 November 2005

Georgescu, George (2005): Criza comerţului mondial. Published in: Revista Bilant No. 15-16 (23 December 2005): pp. 72-73.

15 April 2006

Georgescu, George (2006): Comerţul exterior scufundă barca economiei româneşti. Published in: Revista Bilant No. 20 (15 May 2006): pp. 33-39.

10 July 2006

Georgescu, George (2006): Banii şi creşterea economică mondială. Sistemul monetar internaţional este extrem de fragil. Published in: Revista Bilant No. 22-23 : pp. 68-69.

10 November 2006

Georgescu, George (2006): Evaluarea României: adevăr sau ficţiune? Published in: Revista Bilant No. 26 (28 November 2006): pp. 62-66.

20 May 2007

Georgescu, George (2007): Deficitul de cont curent: Maladie cronică a economiei româneşti ? Published in: Revista Bilant No. 33 (20 June 2007): pp. 37-46.

25 August 2008

Albu, Lucian-Liviu and Georgescu, George and Ghizdeanu, Ion (2008): Romania’s development level comparing with EU countries: The RGS (Relative Gap Scoring) Ranking Index.

20 May 2009

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2009): Effets globaux de la crise financière. Nouveaux défis pour le développement durable en Roumanie.

March 2011

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2011): Sovereign risk and debt sustainability: warning levels for Romania. Published in: Non-Linear Modelling in Economics. Beyond Standard Economics (March 2011): pp. 234-270.

10 January 2012

Georgescu, George (2012): Impactul crizei globale asupra structurii comerţului exterior al României.

15 July 2012

Georgescu, George (2012): Fluxurile ISD in contextul crizei globale.

15 March 2013

Georgescu, George (2013): România în perioada post-criză: investiţiile străine directe şi efecte asupra echilibrului financiar extern.

August 2013

Georgescu, George (2013): Echilibrul financiar global şi riscul suveran în perioada post-criză.

September 2013

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2013): Relaţia cercetare-dezvoltare-inovare şi impactul asupra competitivităţii economice în România în contextul globalizării şi integrării europene.

December 2013

Georgescu, George (2013): Public debt, sovereign risk and sustainable development of Romania. Published in: Elsevier Procedia Economics and Finance , Vol. 8, No. 1st International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2013 (May 2014): pp. 353-361.

January 2014

Georgescu, George (2014): Factori de creştere a sustenabilităţii datoriei publice.

4 April 2014

Georgescu, George (2014): International fragmentation of production. Local vulnerabilities and capitalization of heritage values in Romania.

20 May 2014

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2014): Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune în Romania: bilanţul perioadei 2007-2013 şi lecţii pentru exerciţiul financiar curent.

28 May 2014

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2014): The absorption of EU Structural and Cohesion Funds in Romania: international comparisons and macroeconomic impact.

October 2014

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2014): Challenges of bank lending in Romania on short, medium and long-term.

15 February 2015

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2015): Financing the endogenous development at regional and county levels. Particularities, trends and challenges.

March 2015

Georgescu, George (2015): Argentina’s sovereign debt default: a critical view.

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2015): Resilience to crisis and GDP recovery at county level in Romania.

April 2015

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George and Goschin, Zizi and Antonescu, Daniela and Popa, Florina (2015): Dezvoltarea economica endogena la nivel regional. Cazul Romaniei. Published in: (June 2015): pp. 1-270.

15 January 2016

Georgescu, George (2016): Prospects of Romania’s international investment position and financial stability risks.

5 February 2016

Georgescu, George (2016): Convergența instituțională a României cu Uniunea Europeană.

10 February 2016

Georgescu, George (2016): The world trade data distortion and its contagious impact. A brief comment on the WTO “Made in the World” initiative.

19 February 2016

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2016): Provocări în perioada tranziției la economia de piață în România. Creșterea gradului de îndatorare externă și internă.

10 July 2016

Georgescu, George (2016): Produsul intern brut. Istorie, relevanţă şi limitări în interpretare.

10 September 2016

Georgescu, George (2016): The Gross Domestic Product. History, relevance and limitations in its interpretation.

November 2016

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2016): Stabilitatea financiară a României. Determinanți și proiecții pentru următoarele două decenii. Published in:

9 April 2017

Georgescu, George (2017): Bank de-risking impacts on finance and development. The case of Romania.

October 2017

Georgescu, George (2017): Paradigmele istoriei. Datoria publică a României în ultimii 100 de ani.

16 October 2017

Axenciuc, Victor and Georgescu, George (2017): Gross Domestic Product – National Income of Romania 1862 – 2010. Secular statistical series and methodological foundations. Published in: Romanian Academy Publishing House (16 October 2017)

15 May 2018

Georgescu, George (2018): O retrospectivă analitică a contextului crizei datoriei externe a României din anii 1980.

October 2018

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2018): Studiu retrospectiv privind comerțul exterior al României în ultimii 100 de ani.

November 2018

Zaman, Gheorghe and Georgescu, George (2018): Evoluția capitalului în România în secolul 1918-2018 de la Marea Unire la tranziția la economia de piață.

June 2020

Chivu, Luminița and Georgescu, George (2020): Vulnerabilități ale pieței muncii din România sub impactul COVID-19.

This list was generated on Sat Aug 8 15:00:25 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.