Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 17.

25 August 2010

KARGI, Bilal (2010): Interaction Between The Economic Growth and the Construction Industry: A Time Series Analysis on Turkey (2000-2012). Published in: Emerging Markets Journal , Vol. 3, No. 2 (February 2013): pp. 20-34.

June 2012

KARGI, Bilal (2012): İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 3, No. 6 (June 2012): pp. 8-40.

February 2013

KARGI, Bilal (2013): Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012). Published in: International Journal of Human Sciences , Vol. 10, No. 1 (February 2013): pp. 897-926.

April 2013

KARGI, Bilal (2013): Bütçe Büyüklükleri/Performansı ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi. Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 6, No. 4 (April 2013): pp. 863-893.

KARGI, Bilal (2013): Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012). Published in: Çalışma ve Toplum , Vol. 37, No. 2 (April 2013): pp. 183-210.

October 2013

KARGI, Bilal (2013): Okun’s Law and Long Term Co-Integration Analysis for OECD Countries (1987-2012). Published in: International Research Journal of Finance and Economics No. 119 (February 2014): pp. 77-85.

12 January 2014

KARGI, Bilal (2014): The Data of Labor Market in Turkey and Time Series Analysis on Economic Growth (2000:01-2013:03). Published in: Emerging Markets Journal , Vol. 3, No. 3 (March 2014): pp. 98-102.

February 2014

KARGI, Bilal (2014): Electricity Consumption and Economic Growth: A Long-Term Co-integrated Analysis for Turkey. Published in: International Journal of Economics and Finance , Vol. 6, No. 4 (April 2014): pp. 285-293.

KARGI, Bilal (2014): Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar: Zaman Serileri Analizi (2004-2012). Published in: Akademik Bakış , Vol. 42, No. 1 (February 2014): pp. 1-17.

March 2014

KARGI, Bilal (2014): The Effects of BRICS and MATIK Countries on World Economy and Cointegration Analysis The Long Term Relation G-7 Growth Rates (1962-2012). Published in: Journal of Economics and Behavioral Studies , Vol. 6, No. 3 (March 2014): pp. 262-272.

KARGI, Bilal (2014): The Effects of Oil Prices On Inflation and Growth: Time Series Analysis In Turkish Economy For 1988:01-2013:04 Period. Published in: International Journal of Economics and Research , Vol. 2, No. 5 (March 2014): pp. 29-36.

KARGI, Bilal (2014): Portfolio in Turkish Economy, and A Long Termed Relation Between Foreign Direct Investments and The Growth, and The Structural Breakage Analysis (1980-2012). Published in: Journal of Academic Research in Economics , Vol. 6, No. 1 (March 2014): pp. 70-81.

KARGI, Bilal (2014): Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013). Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 7, No. 1 (March 2014): pp. 351-370.

April 2014

KARGI, Bilal (2014): Labor force participation rate and economic growth: observations for Turkey. Published in: Universal Journal of Management and Social Sciences , Vol. 4, No. 4 (April 2014): pp. 46-54.

30 April 2014

KARGI, Bilal (2014): Structural Breakage and Long Term Cointegration Analysis for Economic Growth in G-7, BRICS and MATIK Countries (1962-2012). Published in: The Empirical Economics Letters , Vol. 13, No. 4 (30 April 2014): pp. 431-442.

1 July 2014

KARGI, Bilal (2014): Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler ve Sosyal Teoride Küreselleşme ve Ulus-Devlet. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 5, No. 10 (1 July 2014): pp. 219-237.

17 July 2014

KARGI, Bilal (2014): Credit Default Swap (CDS) Spreads: The Analysis of Time Series for The Integration with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy. Published in: Montenegrin Journal of Economics , Vol. 10, No. 1 (17 July 2014): pp. 59-66.

This list was generated on Thu Oct 21 19:18:50 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.