Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Number of items: 10.

2002

Poteraj, Jarosław (2002): Polskie instytucje finansowe: Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne. Published in: EPISTEME , Vol. 24, (2002): -288.

2004

Poteraj, Jarosław (2004): Procesy konsolidacyjne. Raiders & targets w polskich instytucjach finansowych. Published in: Episteme No. 37(2004) (2004): -800.

2007

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy Emerytalne w Europie - Belgia. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 2, No. 2 (2007): pp. 37-46.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie - Cypr. Published in: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2007): pp. 177-185.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie – Estonia. Published in: in: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego : pp. 502-508.

Poteraj, Jarosław (2007): Systemy emerytalne w Europie. Przypadek Grecji. Published in: Współczesna Ekonomia , Vol. 3, No. 3 (2007): pp. 119-128.

September 2007

Poteraj, Jarosław (2007): System emerytalny w Bułgarii. Published in: Polityka Społeczna No. 9 (September 2007): pp. 16-8.

2008

Poteraj, Jarosław (2008): SYSTEMY EMERYTALNE W EUROPIE – WŁOCHY. Published in: Polityka unijnej integracji. Wybrane relacje zewnętrzne i wewnętrzne (2008): pp. 309-326.

January 2008

Poteraj, Jarosław (2008): Duński system emerytalny. Published in: Polityka Społeczna , Vol. 1, No. 2008 (January 2008): pp. 13-17.

September 2008

Poteraj, Jarosław (2008): Pension systems in 27 EU countries. Published in:

This list was generated on Sun Apr 14 16:45:18 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.