Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 46.

2002

Wach, Krzysztof (2002): Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego. Published in: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (ISSN 0208-7944) No. 671 (2005): pp. 117-133.

2003

Wach, Krzysztof (2003): Global product as a result of globalization process. Published in: Opportunities of Change. Conference Proceedings of the 3rd International Economic Congress, University of Gdansk, Gdańsk 2003 No. ISBN 83-7326-160-5 (2003): pp. 71-79.

Wach, Krzysztof (2003): Produkt globalny jako jeden z efektów procesu globalizacji. Published in: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ISSN 0324-8445) No. 976 (2003): pp. 411-422.

2004

Morawczyński, Rafał and Wach, Krzysztof (2004): Does Polish foreign trade impact employment? Empirical investigation. Published in: Entrepreneurship, employmend and beyond 2003, edited by J. Targalski, Cracow University of Economics, Kraków 2004 No. ISBN 83-7252-223-5 (2004): pp. 55-66.

Wach, Krzysztof (2004): Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 5 (2004): pp. 33-43.

January 2006

Wach, Krzysztof (2006): Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 769 (2008): pp. 41-54.

2007

Wach, Krzysztof (2007): Chłonność rynku lokalnego a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Published in: Handel Wewnętrzny (ISSN 0438-5403) , Vol. 53, No. 1(306) (2007): pp. 53-57.

Wach, Krzysztof (2007): Comparative analysis of working conditions in the European Union Member States. Published in: „Economics & Competition Policy” No. 9 (The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, edited by D. Kopycińska,, Microeconomics Department of University of Szczecin, Szc (2007): pp. 7-16.

Wach, Krzysztof (2007): Europejska swoboda przepływu pracowników. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) No. 3 (43) : pp. 183-195.

Wach, Krzysztof (2007): Impact of the accession to the European Union on Polish enterprises development. Published in: VI. Nemzetközi Konferencja A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából II. kötet, edited by A. Somogyi, Miskolci Egyetem - Gazdaságtudományi Kar, Miskolc 2007 No. ISBN 978-963-661-788-2 (2007): pp. 183-191.

Wach, Krzysztof (2007): Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Master of Business Administration (ISSN 1231-0328) No. 6(87) (2007): pp. 30-34.

Wach, Krzysztof (2007): Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian. Published in: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007 No. ISBN 978-83-922607-8-3 (2007): pp. 120-127.

Wach, Krzysztof (2007): Managerial perception of regional small business environment in southern Poland. Published in: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow 2008 No. ISBN 978-83-924656-4-5 (2008): pp. 407-414.

Wach, Krzysztof (2007): Regional barriers and stimuli of SMEs development in southern Poland. Published in: Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem (ISSN 1644-499X) , Vol. VI, (2007): pp. 379-384.

Wach, Krzysztof (2007): Regional social mobility as a factor affecting small and medium-sized enterprises’ development. Published in: „Economics & Competition Policy” No 8. (Competitiveness of Labour Market, red. D. Kopycińska, Microeconomics Department of University of Szczecin, Szczecin 2007. , Vol. ISBN 9, No. 8 (2007): pp. 87-94.

Wach, Krzysztof (2007): Regionalne wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Empiryczna analiza porównawcza Małopolski i Śląska. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 3 (806) (2007): pp. 21-24.

Wach, Krzysztof (2007): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Published in: Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (ISSN 1898-6323) No. 2 (2009): pp. 99-117.

Wach, Krzysztof (2007): Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Published in: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007 No. SBN 978-83-7378-316-4 (2007): pp. 209-218.

Wach, Krzysztof (2007): Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (ISSN 0860-6846) No. 7(690) (2007): pp. 45-51.

January 2007

Czaja, Izabela and Wach, Krzysztof (2007): Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 145-161.

2008

Ubreziová, Iveta and Wach, Krzysztof and Majorová, Martina (2008): Development of small business sector in Slovakia in years 1993-2006. Published in: Folia Oeconomica Stetinensia , Vol. 7, No. 1 (2008): pp. 144-162.

Wach, Krzysztof (2008): Działalność eksportowa małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zarządzanie i Marketing - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej (ISSN 1234-3706) , Vol. 14, No. 250 (2008): pp. 453-464.

Wach, Krzysztof (2008): Elastyczność działania małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Przegląd Organizacji (ISSN 0137-7221) No. 6 (2008): pp. 22-25.

Wach, Krzysztof (2008): Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej. Published in: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008 (2008): pp. 233-242.

Ubrežiová, Iveta and Wach, Krzysztof and Horváthová, Jarmila (2008): Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001-2007. Published in: Agricultural Economics - Czech , Vol. 54, No. 8 (2008): pp. 358-366.

Wach, Krzysztof (2008): Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Published in: Regionalizacja gospodarki. Tom 2, edited by J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, No. ISBN 978-83-925876-1-3 (2008): pp. 428-437.

Wach, Krzysztof (2008): Identyfikacja i strukturalizacja cech otoczenia przedsiębiorstwa. Published in: Organizacja i Kierowanie (ISSN 0137-5466) No. 1 (2008): pp. 57-72.

Wach, Krzysztof (2008): Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland. Published in: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki No. ISBN 978-83-924656-4-5 (2008): pp. 397-406.

Sieja, Marek and Wach, Krzysztof (2008): Implementacja algorytmów ewolucyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. Published in: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria "Przedsiębiorczość - Edukacja" nr 4, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa - Kraków 2008 No. ISBN 978-83-7409-620-1 (2008): pp. 82-89.

2009

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Wach, Krzysztof (2009): Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) , Vol. ISSN 1, No. 9(52) (2009): pp. 201-218.

Wach, Krzysztof (2009): Wymiary europeizacji i jej kontekst. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 852 (2011): pp. 29-43.

December 2009

Wach, Krzysztof (2009): Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 99-113.

2010

Wach, Krzysztof (2010): Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 129-145.

Wach, Krzysztof (2010): Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Published in: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: "Ekonomia" , Vol. ISBN 9, (2010)

Wach, Krzysztof (2010): Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 2, No. 2 (2011): pp. 195-213.

Wach, Krzysztof (2010): Menedżerska percepcja zmian w otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 832 (0210): pp. 83-99.

Najda-Janoszka, Marta and Wach, Krzysztof (2010): Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 99-114.

Wach, Krzysztof (2010): Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych. Published in: Horyzonty Wychowania (ISSN 1643-9171) , Vol. 9, No. 17 (2010): pp. 95-105.

Ubreziová, Iveta and Wach, Krzysztof (2010): Role of small and medium-sized enterprises in economies of Poland and Slovakia - comparative analysis. Published in: Argumenta Oeconomica Cracoviensia No. 6 (2010): pp. 69-85.

Surdej, Aleksander and Wach, Krzysztof (2010): Succession planning in Polish family business. An exploratory investigation (chapter 4). Published in: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, eds. Aleksander Surdej and Krzysztof Wach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Kraków 2010 (2010): pp. 62-74.

Surdej, Aleksander and Wach, Krzysztof (2010): Succession scenarios in Polish family firms. Empirical Study (Chapter 8). Published in: Managing Ownership and Succession in Family Firms, eds. A. Surdej, K. Wach, Scholar, Warszawa 2010 (2010): pp. 121-134.

Wach, Krzysztof (2010): Support for Business Succession in the European Union. Published in: Cracow University of Economics Discussion Papers , Vol. 6(7), (2010)

Wach, Krzysztof (2010): Wokół pojęcia europeizacji. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 1, No. 1 (2010): pp. 195-205.

1 January 2010

Wach, Krzysztof (2010): Regional context of small and medium-sized enterprises' development. case study of southern Poland. Published in: Cracow University of Economics Discussion Papers No. 3(4) (1 January 2010)

2011

Wach, Krzysztof (2011): Managing international business: case of Poland (chapter 4). Published in: E.Horská et al., European Studies on Intercultural Dimension of International Business: Marketing and Managerial Consequences, Slovak University of Agriculture Publishing, Nitra 2011 No. ISBN 978-80-552-0530-4 (2011): pp. 78-94.

This list was generated on Fri Sep 30 00:01:57 2022 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.