Munich Personal RePEc Archive

За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС)

Стайков, Ивайло (2010): За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). Published in: Юридическо списание на Нов български университет (Law Journal of New Bulgarian University), съвместно издание на Департамент „Право” и Библиотеката на НБУ. ISSN (online) 1314-5797 , Vol. V, No. 3 (2010): pp. 74-92.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_108324.pdf

Download (271kB) | Preview

Abstract

Резюме: Настоящото становище е изготвено и представено на вниманието на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд в отговор на поканата (изх. № ОСГК-Т.Д.-1/04.10.2010 г.) до Департамент „Право” на Нов български университет за участие в заседанието на ОСГК на ВКС на 11 ноември 2010 г. по тълкувателно дело № 1 от 2010 г. В научното изследване се предлага доктринално тълкуване на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда в контекста на нейните процесуалноправни измерения и въз основа на това се дава и отговор на поставените по тълкувателното дело въпроси.

Abstract: The article reveals the opinion of the author with regard to an interpretative case, pending before the Supreme court of cassation of the Republic of Bulgaria. The author puts forward arguments in favour of the opinion, that in the case of an action for annulment of dismissal filed by an employee or worker whose employment contract has been concluded under the provisions of Article 61, paragraph 2 of the Labour code, the employer, that is “the undertaking of the post at issue”, along with its superior body act as defendant as necessary obligatory litisconsorts (codefendants).

Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.