Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Стайков, Ивайло (2011): Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Юбилеен сборник на департамент „Право” посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Издателство "Фенея". ISBN 978-954-9499-83-4 (2011): pp. 211-227.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_108596.pdf

Download (515kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на настоящото изследване са общата правна характеристика, както и материалния и персоналния обхват на правната уредба на новия Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Самото съдебно исково производство за установяване на трудов и осигурителен стаж със специфичните за него процесуалноправни правила ще бъде предмет на отделно научно изследване. В самостоятелно научно изследване авторът е разгледал и историческото развитие на правната регламентация относно установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Abstract: The present paper aims to make a general legal overview as well as to reveal the substantial and personal scope of the legal regulation provided for in the new law under consideration. The competitive judicial procedure concerning the establishment of employment periods and contributory pension periods as well as its specific procedural rights, on their part, will fall the scope of further separate scientific study.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.