Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правна уредба и правна същност на осигурителната каса

Стайков, Ивайло (2015): Правна уредба и правна същност на осигурителната каса. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2015. Том 54, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’15. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2015): pp. 88-97.

[thumbnail of MPRA_paper_112966.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112966.pdf

Download (120kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на научния анализ е действащата правна уредба и правната същност на осигурителната каса. Специално внимание е отделено на нейните правни характеристики, както и относно ролята на осигурителната каса като особен и самостоятелен субект на осигурителното право, който е различен от страните на осигурителните правоотношения. Въз основа на доктринален анализ се застъпва становището, че осигурителната каса е осигурителен посредник при осъществяването на социалното осигуряване.

Abstract: Subject matter of the scientific analysis is the legal regulation currently in force and the legal nature of the social security payment institution. Under particular consideration are its legal features as well as the role of the social security payment institution as a particular subject of the social security law which is distinct from the parties to the social security legal relationships. Based on a doctrinal analysis the view is held that the social security payment institution is a social security mediator in the carrying out of the social security.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.