Logo
Munich Personal RePEc Archive

Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Стайков, Ивайло (2011): Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321, (2011): pp. 29-33.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_113483.pdf

Download (99kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на настоящото изследване е историческото развитие на правната регламентация относно установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Общата характеристика, материалният и персоналният обхват на правната уредба на новия закон, както и самото съдебно исково производство за установяване на трудов и осигурителен стаж със специфичните за него процесуалноправни правила ще бъде предмет на отделно научно изследване.

Abstract: The subject of this study is the historical development of the legal framework for the establishment of labour and security length of service via judicial procedure. The general characteristics, the material and personal scope of the legal framework of the new law, as well as the lawsuit itself for establishing of labour and security length of service with its specific procedural rules will be the subject of a separate scientific study.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.