Logo
Munich Personal RePEc Archive

Tillbaka till framtiden: en nygammal planprocess

Eliasson, Jonas (2023): Tillbaka till framtiden: en nygammal planprocess. Published in: Nyström, Johan (ed.) Vägval – fem tankar om framtidens planeringsmodell för Sveriges infrastruktur. No. Svenskt Näringsliv, Stockholm

[thumbnail of MPRA_paper_118658.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_118658.pdf

Download (515kB) | Preview

Abstract

När den statliga infrastrukturplaneringsprocessen gjordes om för ett drygt decennium sedan ville man bland annat komma till rätta med kostnadsöverskridanden, långa ledtider och bristande fokus på kostnadseffektivitet. Många av dessa problem kvarstår dock. I denna uppsats ges ett antal förslag till förbättringar av hur den nuvarande planeringsprocessen fungerar och tillämpas. Förslagen handlar i hög grad om att återvända till de avsikter och insikter som låg till grund för utformningen av den nuvarande planeringsprocessen.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.