Logo
Munich Personal RePEc Archive

Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme

Kalyoncu, Kahraman (2009): Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme. Published in: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. 2, (June 2009): pp. 18-26.

[thumbnail of MPRA_paper_16152.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_16152.pdf

Download (300kB) | Preview

Abstract

Bu çalışmada gıda harcamalarının toplam gelir içindeki paylarına bakarak, bireyin ya da hane halkının reel gelirinin ya da satın alma gücünün artıp artmadığı sorusuna cevap aradık. Gıda harcamalarının bütçe içindeki payının azalmasını reel gelirin artmasının bir göstergesi olarak ele aldık. Çalışmamızda Türkiye’nin 17 bölgesel hale getirilmiş illerinde 1994 ve 2003 yıllarında yapılan hane halkı bütçe anketi verilerini kullandık. Analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle gıda harcamalarının gelir içindeki payının azaldığı bulunmuştur. Sonuç olarak ele alınan dönemler itibariyle hane halklarının reel gelirinin ya da satın alma güçlerinin arttığı bulunmuştur.

ABSTRACT In this study, we investigate whether the individuals or household real income level or purchasing power parity increases in terms of food expenditure ratio in income. If the portion of the food expenditure in budget declines then we take it as an increase income level. 17 Turkish pregionalized provincial level household data is used for 1994 and 2003. For the period we experience that food expenditure ratio in income declines. Therefore, household reel income level or purchasing power has increased.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.