Logo
Munich Personal RePEc Archive

Úvěry v selhání a makroekonomika: Modelování systémového kreditního rizika v České republice

Melecky, Ales and Melecky, Martin and Sulganova, Monika (2014): Úvěry v selhání a makroekonomika: Modelování systémového kreditního rizika v České republice.

[thumbnail of MPRA_paper_59917.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_59917.pdf

Download (940kB) | Preview

Abstract

Agregátní úvěry v selhání jsou úvěry bankovního sektoru se zpožděnými splátkami. Tento článek zkoumá, jak agregátní úvěry v selhání, jakožto indikátor agregátního kreditního rizika, reagují na makroekonomický vývoj v České republice v letech 1993-2014. Naše studie využívá metodu bayesovského odhadu instrumentálních proměnných. Tato metoda používá apriorní informace získané z mezinárodních empirických studií a zohledňuje případnou endogenitu makroekonomického vývoje vzhledem k úvěrům v selhání. Získané výsledky ukazují, že úvěry v selhání vykazují silnou persistenci, že vliv ekonomického růstu a důchodového efektu měnového kurzu na finanční kondici dlužníků je signifikantně pozitivní a robustní, a že efekt výpůjčních sazeb je významně negativní a robustní. Efekt inflace a nezaměstnanosti je významný, avšak ne tak robustní, jak naznačuje zkušenost jiných zemí. Bilanční efekt měnového kurzu je pozitivní, ale jeho významnost se mění spolu se specifikací modelu. Z pohledu tvůrců hospodářské politiky se jeví včasné využití reálné depreciace koruny v případě narůstajícího kreditního rizika jako účinné opatření pro stabilizaci solventnosti bankovního sektoru.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.