Logo
Munich Personal RePEc Archive

Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?

Kwasnicki, Witold (2013): Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? Forthcoming in: Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (2015)

[thumbnail of MPRA_paper_62419.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_62419.pdf

Download (305kB) | Preview

Abstract

An attempt is made to answer some important, controversial and provocative questions: What is social innovation? Do we need to distinguish 'social innovation' in the general category of innovation? To what extend 'social economy' and 'social innovation' can be considered as a new paradigm in the study of socio-economic development? Does 'social economy' is a natural step in the development of civilization associated mainly with increasing prosperity and leisure time in more economically developed countries? Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pewne ważne, kontrowersyjne i prowokacyjne pytania: Czym są innowacje społeczne? (Przegląd różnorodnych definicji innowacji społecznych) Czy potrzebne jest nam wyróżnianie ‘innowacji społecznych’ w ogólnej kategorii innowacji? Czy ‘ekonomia społeczna’ i ‘innowacje społeczne’ mogą być uznane za nowe paradygmaty w badaniach społeczno-ekonomicznych? Na ile ‘gospodarka społeczna’ jest naturalnym etapem w rozwoju cywilizacyjnym związanym głównie z coraz większym dobrobytem i większą ilością czasu wolnego w krajach rozwiniętych gospodarczo?

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.