Logo
Munich Personal RePEc Archive

Икономически измерения на аграрните транзакции

Bachev, Hrabrin (1995): Икономически измерения на аграрните транзакции. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 7 (1996): pp. 1-14.

[thumbnail of MPRA_paper_76471.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_76471.pdf

Download (11MB) | Preview

Abstract

В статията се посочва, че Икономиката на транзакционните разходи предоставя мощна рамка за разбиране на развитието на цялото разнообразие на управленчески структури и институции, които виждаме в съвременния свят. Тази новоразвиваща се концепция обаче не е напълно използвана в аграрната сфера за изследване на управленческите механизми и фактори на институционалната модернизация. Прави се опит за адаптиране на основните принципи на Икономиката на транзакционните разходи към аграрната сфера на икономиките в трансформация. Класифицират се основните допускания и развитието на икономиката на транзакционите разходи. Аграрната транзакция се поставя в центъра на икономически анализ. Изследват се типовете аграрни транзакции и структурата на свързаните с тях разходи. Прави се сравнителен анализ със допусканията на Неокласическата и Традиционалната институционална икономика, и преценява потенциала за прилагането на новия подход в ефективния организационен дизайн. Определят се структурите за организация на аграрните транзакции и икономическата роля на държавата на базата на потенциала на различните управленчески структури за икономизират транзакционни разходи. Определят се насоките за прилагането на икономиката на транзакционните разходи в анализа на институционалните структури в трансформиращото се българско селско стопанство.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.