Logo
Munich Personal RePEc Archive

Ефективни граници на аграрните организации

Bachev, Hrabrin (1996): Ефективни граници на аграрните организации. Published in: Икономика и управление на селското стопанство No. 8 (1996): pp. 1-16.

[thumbnail of MPRA_paper_76472.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_76472.pdf

Download (18MB) | Preview

Abstract

В статията се адаптира Икономиката на транзакционните разходи, която поставя аграрната транзакция в центъра на икономическия анализ. Микроикономическите фактори за възникването, еволюцията и провала на алтернативните управленчески структури се изследват в сравнителен и минимизиращ транзакционните разходи начин. Изследването се базира на поведенчески допускания за аграрните агенти като ограничена рационалност, опортюнизъм, вземане под внимание на репутацията и т.н. Специфичността на активите, неопределеността и честотата на транзакциите се разглеждат като критични измерения, които обуславят вариацията на транзакционните разходи. Разходите за използването на разнообразните форми за транзакция се поставят наред с технологията при дефиниране на ефективните хоризонтални и вертикални граници на фермата и фермерските организации. Построена е управленческа матрица с принципните форми за ефективна организация на транзакции от различен вид. Тази матрица показва: кои аграрни транзакции трябва да се организират от пазара; кои от тях ще бъдат вертикално интегрирани чрез различни договорни и организационни следсва; и кога пазарът и частната инициатива се провалят, и следователно е необходима интервенция на обществото като трета страна в аграрните транзакции.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.