Logo
Munich Personal RePEc Archive

Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Żynel-Etel, Justyna and Wyszkowski, Adam (2011): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor biotechnologii. Published in: (2011)

[thumbnail of MPRA_paper_85003.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85003.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Istotą projektu jest szczegółowa analiza obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Przedmiot badania obejmuje niewystępujące w województwie podlaskim lub występujące w zalążkowym zakresie obszary uznawane w ogólnoświatowej gospodarce za posiadające duży potencjał wzrostu. Produkt odnosi się do obszarów rynkowych dynamicznie rozwijających się na świecie, w świetle wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych województwa podlaskiego predysponowanych do uaktywnienia się na jego obszarze, a jest to sektor biotechnologii. Z punktu widzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii obejmują sekcję 72.11 PKD.

English Abstract: The essence of the project is a detailed analysis of the areas of growth and innovation of the Podlaskie region. The subject of the study includes areas that are not present in the Podlaskie Voivodeship or occur in the initial scope of areas recognized in the global economy as having a high growth potential. The product refers to market areas dynamically developing in the world, in the light of internal development conditions of the Podlaskie Voivodeship predisposed to become active in its area, and this is the biotechnology sector. From the point of view of the Polish Classification of Activities, research and development in the field of biotechnology include section 72.11 of the PKD.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.