Logo
Munich Personal RePEc Archive

Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2016): Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 68-79.

[thumbnail of MPRA_paper_85008.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85008.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) jest uważany za jednego z pionierów teorii zarządzania, wizjonera lub ojca współczesnego zarządzania. Drucker urodził się w Wiedniu w 1909 roku, w 1933 roku przeniósł się do Londynu, a w roku 1937 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1942 roku został wyk ładowcą nauk politycznych i filozofii w Bennington College, Vermont. Napisał ponad 30 książek, w tym wiele międzynarodowych bestsellerów, prowadził też stałą rubrykę w gazecie „Wall Street Journal" oraz publikował w magazynie „Harvard Business Review". Współpracował zarówno z największymi korporacjami międzynarodowymi, jak i z małymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, szpitalami, kościołami i uniwersytetami. Druckera interesowała praktyka zarządzania - podejmował próby ustalenia, co się na nią składa, uwzględniając złożoność zmian zachodzących w gospodarce i ich wpływ na zarządzanie organizacjami. Jego publikacje nie są zgodne z przyjętym w czasach, gdy pracował, akademickim sposobem dokumentowania badań empirycznych. Nie wskazywał konkretnych źródeł, nie zamieszczał informacji o zastosowanych narzędziach badawczych ani nie formułował hipotez.

English Abstract: Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) is considered one of the pioneers of management theory, visionary or father of modern management. Drucker was born in Vienna in 1909, in 1933 he moved to London, and in 1937 he emigrated to the United States, where in 1942 he became lecturer of political science and philosophy at Bennington College, Vermont. He wrote over 30 books, including many international bestsellers, ran a regular column in the "Wall Street Journal" and published in the Harvard Business Review. He cooperated with the largest international corporations as well as with small enterprises, government institutions, hospitals, churches and universities. Drucker was interested in the practice of management - he made attempts to determine what is involved in it, taking into account the complexity of changes taking place in the economy and their impact on the management of organizations. His publications are not consistent with the one adopted at the time he worked, the academic way of documenting empirical research. He did not indicate any specific sources, did not include information about the applied research tools or formulate hypotheses.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.