Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Institution

Group by: Creators Name | No Grouping
Jump to: A | B | K | S
Number of items: 43.

A

Ajevskis, Viktors (2014): Global Solutions to DSGE Models as a Perturbation of a Deterministic Path.

B

Buss, Ginters (2010): A note on GDP now-/forecasting with dynamic versus static factor models along a business cycle.

Buss, Ginters (2010): Seasonal decomposition with a modified Hodrick-Prescott filter.

Bušs, Ginters (2010): Forecasts with single-equation Markov-switching model: an application to the gross domestic product of Latvia.

K

Kalniņš, Juris Roberts and Skribans, Valerijs and Ozoliņš, Gints (2009): Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana. Published in: LU raksti No. 743. sējums (2009): pp. 320-332.

S

Skribans, V. (2001): Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas. Published in: Conference matherials No. 21. gadsimta universitāte (2001): pp. 121-127.

Skribans, V. (2000): Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā. Published in: RTU Zinātniskie raksti (2000): pp. 110-116.

Skribans, V. (2002): Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā. Published in: Conference matherials No. Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā (2002): pp. 37-43.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, Valerijs (2010): Darbaspēka migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā. Published in: LU raksti , Vol. 758, (2010): pp. 189-200.

Skribans, Valerijs (2008): Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: RTU Zinātniskie raksti , Vol. ECONOM, No. ECONOMICS AND BUSINESS (2008): pp. 99-105.

Skribans, Valerijs (2003): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognoze.

Skribans, Valerijs (2009): Kreditēšanas apjoma modelēšana izmantojot sistēmdinamikas metodi.

Skribans, Valerijs (2009): Latvijas būvniecības nozares uzņēmumu finansiālās stabilitātes novērtēšana. Published in: 50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). - Conference Proceedings (2009): pp. 344-356.

Skribans, Valerijs (2009): Nodokļu ieņēmumu modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: 50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). - Conference Proceedings (2009): pp. 474-481.

Skribans, Valerijs (2010): Investments model development with the system dynamic method. Published in: Social Research, Economics and Management: Current Issues and Perspectives , Vol. 2 (18), (2010): pp. 104-114.

Skribans, Valerijs (2010): Construction industry forecasting system dynamic model. Published in: Proceedings of the 28th International Conference of the System Dynamics Society (2010): pp. 1-12.

Skribans, Valerijs (2011): Разработка модели системной динамики для энергетического сектора в Латвии. Published in: Материалы 9-ой международной конференции Государственное управление в XXI веке: Традиции и инновации , Vol. Часть, (2011): pp. 540-552.

Skribans, Valerijs (2010): Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ekonomiskā efekta novērtēšana. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 20, No. 3: Ekonomika un uzņēmējdarbiba (2010): pp. 108-116.

Skribans, Valerijs (2010): Latvia’s incoming in European Union economic effect estimation. Published in: BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION 2010 No. Contemporary Regional Issues Conference Proceedings (2010)

Skribans, Valerijs (2011): Makroekonomiskā aprites modeļa izstrādāšana izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: RTU Zinātniskie raksti , Vol. 2, No. 14 (2011): pp. 46-55.

Skribans, Valerijs (2012): European Union Economy System Dynamic Model Development. Published in: Proceedings of the 30th International Conference of the System Dynamics Society (2012): pp. 3687-3697.

Skribans, Valerijs (2011): Development of System Dynamic Model of Latvia’s Economic Integration in the EU. Published in: Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society (2011): pp. 1-16.

Skribans, Valerijs (2009): Iedzīvotāju būvniecības pieprasījuma salīdzināšana Latvijā un Eiropas Savienībā.

Skribans, Valerijs (2009): Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 6, No. 11 (2009): pp. 93-106.

Skribans, Valerijs (2001): Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos. Published in: Conference matherials No. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā (2001): pp. 234-240.

Skribans, Valerijs (2002): Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika. Published in: Conferences matherials No. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā (2002): pp. 356-364.

Skribans, Valerijs (2003): Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025. Published in: LU raksti (2003): pp. 90-105.

Skribans, Valerijs (2009): Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis. Published in: Conference matherial No. Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges (2009)

Skribans, Valerijs (2009): Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market. Published in: The 27th International System Dynamics Conference matherials (2009)

Skribans, Valerijs (2009): Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku. Published in: LU raksti No. 743. sējums (2009): pp. 189-200.

Skribans, Valerijs (2009): Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market. Published in: The 27th International System Dynamics Conference matherials (2009)

Skribans, Valerijs (2010): Development of the Latvian energy sector system dynamic model. Published in: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation , Vol. Vol.2:, (2010): pp. 1-8.

Skribans, Valerijs (2009): Būvniecības nozares prognozēšanas modelis. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 18, No. 3 (2009): pp. 68-82.

Skribans, Valerijs (2002): Construction industry forecasting model. Published in: RTU Zinātniskie raksti (2002): pp. 72-80.

Skribans, Valerijs (2009): Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии. Published in: Economics and Management: Current Issues and Perspectives , Vol. 15, No. 2 (19 November 2009): pp. 250-258.

Skribans, Valerijs (2009): Modelling crediting volume by using the system dynamic method. Published in: Humanities and social sciences: Latvia No. 4(57)/2008 (26 January 2009): pp. 114-123.

Skribans, Valerijs (2010): Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии. Published in: Экономика, оценка и управление недвижимостью и природными ресурсами: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (2010): pp. 58-66.

Skribans, Valerijs (2010): Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики. Published in: Государственное управление в ХХI веке: традиции и инновации: Материалы 8-ой международной конференции факультета государственного управле , Vol. 2, (2010): pp. 31-44.

Skribans, Valerijs (2010): Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 26, No. 4 (2010): pp. 34-40.

Skribans, Valerijs and Lektauers, Arnis and Merkuryev, Yuri (2013): Third Generation University Strategic Planning Model Development. Published in: Proceedings of the 31th International Conference of the System Dynamics Society (2013): pp. 1-7.

This list was generated on Thu Sep 28 20:54:19 2023 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.