Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | L | M | S | T
Number of items: 20.

B

Brekalo, Miljenko and Matić, Branko (2001): Nefiskalni prihodi u strukturi financiranja lokalne samouprave. Published in: Prvi znanstveni kolokvij, Katedra za financije ekonomskih fakulteta Hrvatske (2001): pp. 39-66.

L

Lamza - Maronić, Maja and Glavaš, Jerko (2007): Knowledge and Technology – Implications for a strategic Design – Croatian Case. Published in: Ustvarjalna organizacija - Creative Organization , Vol. 1, (28 March 2007): pp. 957-964.

M

Matić, Branko (2009): Suvremeni kovinski novac i njemu slični kovinski objekti. Published in: Numizmatičke vijesti No. 62 (2009): pp. 169-182.

Matić, Branko (2007): Nova monetarna rješenja u segmentu prigodnoga kovinskog novca. Published in: Numizmatičke vijesti No. 60 (2007): pp. 209-221.

Matić, Branko (2006): Changes in Currency during the Establishment of Croatian Monetary Sovereignty. Published in: Numizmatičke vijesti No. 59 : pp. 210-214.

Matić, Branko (2001): Prigodni optjecajni novac kao element stabilnosti novčanog sustava. Published in: Numizmatičke vijesti No. 54 (2001): pp. 144-153.

Matić, Branko (2000): Neki učinci emisije suvremenog kovinskog novca. Published in: Aktualna financijska problematika (2001): pp. 143-152.

Matić, Branko (2000): Emisija suvremenog kovinskog novca. Published in: Numizmatičke vijesti No. 53 (2000): pp. 117-127.

Matić, Branko (1999): Suvremeni sustav papirne valute. Published in: Numizmatičke vijesti No. 52 : pp. 180-194.

Matić, Branko and Papac, Nikola (2010): Osobine sustava korporativnog upravljanja u bankama u Bosni i Hercegovini. Published in: Ekonomski vjesnik (2010): pp. 80-93.

Matić, Branko and Serdarušić, Hrvoje (2008): Financiranje regionalnog razvitka putem subvencija i donacija. Published in: 1 st International Conference "Vallis Aurea" Proceedings (2008): pp. 581-587.

Matić, Branko and Serdarušić, Hrvoje (2007): Modeli financiranja regionalnog razvitka Istočne Hrvatske. Published in: Financiranje razvoja i restrukturiranja gospodarstva (2007): pp. 45-71.

Matić, Branko and Vretenar, Maja (2009): Gospodarstvo i financijske institucije Brodsko- posavske županije (od sredine 18. do sredine 20. stoljeća). Published in: Ekonomski Vjesnik , Vol. 2, (2009): pp. 284-295.

S

Samardzija, Visnja and Jurlin, Krešimir and Ivana, Skazlić (2018): Značaj Europskog semestra za reforme ekonomskih politika u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a. U: Višnja Samardžija (ur.). Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj. IRMO: Zagreb. Published in: : pp. 21-68.

Srdelic, Leonarda (2024): Tranzicijski rizici klimatskih promjena: Analiza emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj i europodručju.

Srdelic, Leonarda (2024): Pregled klimatskih projekcija za Hrvatsku i njihovih utjecaja na gospodarstvo i financijski sustav.

Stojcic, Nebojsa (2020): Učinci pandemije Covid-19 na izvoznu konkurentnost poduzeća prerađivačke industrije u Hrvatskoj. Published in: Economic Thought and Practice , Vol. 29, No. 2 (December 2020): pp. 347-365.

T

Tomić, Bojan (2016): Ispitivanje kalendarskih sezonaliteta na hrvatskom tržištu kapitala. Published in: Accounting and Management No. 17th International Scientific and Professional Conference (June 2016): pp. 175-192.

Tomić, Bojan and Sesar, Andrijana and Džaja, Tomislav (2014): Komparativna analiza europskog tržišta kapitala i Dow Jones Industrial Average indeksa. Published in: Accounting and Management No. 15th International Scientific and Professional Conference (June 2014): pp. 265-283.

Tomić, Bojan and Strancarić, Sandra (2014): Organizacijski aspekti računovodstvenih informacijskih sustava i njihova važnost. Published in: Računovodstvo i financije No. 7 (July 2014): pp. 38-40.

This list was generated on Thu Jul 18 09:47:52 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.