Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | K | S | T
Number of items: 29.

B

Bessonovs, Andrejs (2010): Faktoru modeļu agregēta un dezagregēta pieeja IKP prognožu precizitātes mērīšanā. Published in: Scientific Papers University of Latvia , Vol. Vol. 7, (2010): pp. 22-33.

K

Kalniņš, Juris Roberts and Skribans, Valerijs and Ozoliņš, Gints (2009): Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana. Published in: LU raksti No. 743. sējums (2009): pp. 320-332.

Krasnopjorovs, Olegs (2013): Latvijas ekonomikas izaugsmi noteicošie faktori.

Krasnopjorovs, Olegs (2009): Latvijas valdības izdevumu efektivitātes novērtējums. Published in: Latvijas Universitātes Raksti / Scientific Papers University of Latvia No. 743 (1 February 2009): pp. 117-128.

Krasnopjorovs, Olegs (2009): Privātā un sabiedriskā kapitāla nozīme Latvijas ekonomikas izaugsmē. Published in: Latvijas Universitātes Raksti / Scientific Papers University of Latvia No. 744 (1 February 2009): pp. 228-239.

S

Skribans, V. (2002): Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā. Published in: Conference matherials No. Inženierekonomikas nozīme uzņēmējdarbības attīstībā (2002): pp. 37-43.

Skribans, V. (2001): Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas. Published in: Conference matherials No. 21. gadsimta universitāte (2001): pp. 121-127.

Skribans, V. (2000): Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā. Published in: RTU Zinātniskie raksti (2000): pp. 110-116.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, V. and Počs, R. (2008): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis. Published in: Monography (2008): pp. 1-110.

Skribans, Valerijs (2011): Makroekonomiskā aprites modeļa izstrādāšana izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: RTU Zinātniskie raksti , Vol. 2, No. 14 (2011): pp. 46-55.

Skribans, Valerijs (2010): Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ekonomiskā efekta novērtēšana. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 20, No. 3: Ekonomika un uzņēmējdarbiba (2010): pp. 108-116.

Skribans, Valerijs (2010): Darbaspēka migrācijas ietekme uz darba tirgu Latvijā. Published in: LU raksti , Vol. 758, (2010): pp. 189-200.

Skribans, Valerijs (2010): Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 26, No. 4 (2010): pp. 34-40.

Skribans, Valerijs (2009): Kreditēšanas apjoma modelēšana izmantojot sistēmdinamikas metodi.

Skribans, Valerijs (2009): Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku. Published in: LU raksti No. 743. sējums (2009): pp. 189-200.

Skribans, Valerijs (2009): Iedzīvotāju būvniecības pieprasījuma salīdzināšana Latvijā un Eiropas Savienībā.

Skribans, Valerijs (2009): Nodokļu ieņēmumu modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: 50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). - Conference Proceedings (2009): pp. 474-481.

Skribans, Valerijs (2009): Latvijas būvniecības nozares uzņēmumu finansiālās stabilitātes novērtēšana. Published in: 50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). - Conference Proceedings (2009): pp. 344-356.

Skribans, Valerijs (2009): Būvniecības nozares prognozēšanas modelis. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 18, No. 3 (2009): pp. 68-82.

Skribans, Valerijs (2009): Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā. Published in: RTU zinātniskie raksti , Vol. 6, No. 11 (2009): pp. 93-106.

Skribans, Valerijs (2008): Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi. Published in: RTU Zinātniskie raksti , Vol. ECONOM, No. ECONOMICS AND BUSINESS (2008): pp. 99-105.

Skribans, Valerijs (2007): Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā. Published in: LU raksti , Vol. Ekonom, No. 718.sējums (2007)

Skribans, Valerijs (2003): Latvijas būvniecības nozares attīstības prognoze.

Skribans, Valerijs (2002): Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika. Published in: Conferences matherials No. Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā (2002): pp. 356-364.

Skribans, Valerijs (2001): Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos. Published in: Conference matherials No. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā (2001): pp. 234-240.

T

Titarenko, Deniss (2008): Investīcijas kā Latvijas ekonomikas izaugsmes faktors. Published in: University of Latvia (November 2008)

Titarenko, Deniss (2007): Investīciju struktūra un ekonomikas izaugsme Latvijā. Published in: Baltijas Foruma 12. starptautiskās konferences „ES un Krievija: vienojoties par jaunām attiecībām” ekonomiskās sekcijas materiāli, 2007.gada 25.maijā, Rīga, Latvija (May 2007): pp. 46-55.

This list was generated on Mon Dec 11 12:36:39 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.