Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Jump to: 4899 | 8645 | 8646 | 8648 | 8649 | 8652 | 8653 | 8656 | 8657 | 8658 | 14588 | 28828 | 28829 | 28832 | 28833 | 28834
Number of items: 16.

4899

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2001): TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ. Published in: University of Cukurova, Journal of Social Sciences. , Vol. 8, No. No:8. (2001)

8645

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2005): Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Published in: Journol of Agricultural Faculty, University of Cukurova , Vol. 20(2), (2005): pp. 19-28.

8646

Aktas, Erkan and Aka, Asiye and Demir, Murat Cem (2006): Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 51-58.

8648

Aktas, Erkan (2006): Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 3-8.

8649

Özdes, Aysel and Aktas, Erkan and Koc, Ali (1999): Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi. Published in: Tr. Journal of Agriculture and Forestry , Vol. 23, (1999): pp. 493-499.

8652

Aktas, Erkan (2002): Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Published in: Journal of Dünya Gıda. , Vol. 2002-7, (2002)

8653

Aktas, Erkan (2005): Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri. Published in: Journal of Dunya Gida in Turkey , Vol. 2005-0, (2005): pp. 61-70.

8656

Mutlu, Seval and Aktas, Erkan and KARAHAN UYSAL, Özlem (2004): Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Published in: VI. National Congress of Agricultural Economics (September 2004): pp. 323-332.

8657

Aktas, Erkan (2006): Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri. Published in: VII. National Congress of Agricultural Economics, University of Akdeniz , Vol. cilt 2, (2006): pp. 614-620.

8658

Aktas, Erkan and Özenç, Çiğdem and Arıca, Feyza (2010): The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics.

14588

Aktas, Erkan and Tuncer, İsmail and Aydın, Murat (2010): 1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri. Published in: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. (21 September 2010)

28828

Aktas, Erkan and BALKAN, BETÜL and KARAPINAR, KAYANUR (2008): Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. Published in: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. Sayı:, No. Yıl: 5 (1 June 2009): pp. 39-48.

28829

Aktas, Erkan and İpek, Selçuk and Işık, Serkan (2009): Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler. Published in: Tarım Ekonomisi Dergisi , Vol. 16, No. 2010 (5 March 2011): pp. 19-24.

28832

Aktas, Erkan and Tan, Sibel (2007): Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. Published in: Canakkale İli Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu (17 August 2007): pp. 199-211.

28833

Aktas, Erkan (2008): Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale. Published in: Canakkale-Küçükkuyu Değerleri Sempozyumu (20 August 2008)

28834

Aktas, Erkan and Alioğlu, Osman and Vardar, Engin (2007): Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği.

This list was generated on Wed Jan 20 05:52:06 2021 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.