Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 23.

78015

Georgieva, Daniela (2017): Preparation and disclosure of non-financial statement based on the new Bulgarian accountancy act. Published in: Bulgarian journal of business research , Vol. 1/2017, No. (22) Year XII : pp. 31-39.

78033

Georgieva, Daniela (2016): Innovations and Bulgarian business. Published in: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ , Vol. №1/9-3, No. Лист МОН України від 21.01.2016 (2016): pp. 516-519.

78035

Georgieva, Daniela (2016): Възможности за използването на интерактивни методи на обучение по счетоводните дисциплини, преподавани във висшите учебни заведения. Published in: Издателство МВБУ No. 2016 (2016): pp. 488-499.

78036

Georgieva, Daniela (2015): Иновациите като приоритет на неправителствения сектор в България. Потенциал и възможности. Published in: Списание "ИТИ" No. бр. 1-2-(10-11) (2015): pp. 13-22.

78272

Georgieva, Daniela (2017): Достоверното счетоводно дефиниране на научноизследователската и развойна дейност. Published in: Институт за икономически изследвания - БАН , Vol. 1, No. ISBN 978-954-9313-04-8 (February 2017): pp. 121-137.

80094

Georgieva, Daniela (2017): Емпиричен анализ на стиловете на учене на студенти от счетоводните специалности в Международно висше бизнес училище. Published in: Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги, изд. МВБУ , Vol. 14, No. ISBN 978-954-9432-75-1(CD) (June 2017): pp. 521-529.

84193

Georgieva, Daniela and Chobanova, Rossitsa (2017): Innovative ideas for improving attractiveness of forestry sector for women (survey results). Published in: Innovations in forestry, wood processing and furniture manifacturing (2017): pp. 109-119.

86377

Georgieva, Daniela (2017): Вербалната комуникация като част от ключовите компетенции на счетоводителите в България. Published in: Publishing house "Za bukvite - O pismeneh" , Vol. 3, No. 2534-9430 (June 2017): pp. 292-303.

88494

Georgieva, Daniela (2015): Пред-търговските обществени поръчки като инструмент за финансиране на научноизследователските дейности на предприятията в България. Published in: С.А. " Д. А. Ценов" No. ISBN 978-954-23-1105-8 (2015): pp. 246-254.

88495

Georgieva, Daniela (2015): Перспективи от използването на доставки на развойни продукти за предприятията в България. Published in: Иновациите - двигател на икономиечския растеж, ВУЗФ No. ISBN 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 25-33.

88655

Georgieva, Daniela (2018): Capitalization of tangible and intangible assets in non-profit organizations in Bulgaria. Published in: Synthesis of science and society in solving global problems No. ISBN 978-3-903115-47-3 (2018): pp. 86-91.

89377

Georgieva, Daniela (2018): Съдържателни аспекти на счетоводната политика на сдружения в България от гледна точка на ползвателите на документа. Published in: Knowledge international journal , Vol. 26, No. ISSN 2545-4439 (2018): pp. 235-241.

92070

Georgieva, Daniela (2018): Дълготрайните материални и нематериални активи, и стоково-материалните запаси като елементи на счетоводната политика на хотели в България. Published in: Journal Socio-Economic Analysis , Vol. 10, No. 2 (2018): pp. 103-111.

95075

Georgieva, Daniela (2019): Erasmus + (key action 1) mobility of students in distance learning programs. Empirical analysis based on the example of International Business School - Botevgrad, Bulgaria.

95093

Georgieva, Daniela (2019): Мобилност на студенти в дистанционна форма на обучение по примера на Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, България. Published in: Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса, МВБУ, Ботевград (2019): pp. 48-57.

96021

Georgieva, Daniela and Popova, Radostina (2019): Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives. Published in: Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications, proceedings of scientific papers, Sofia: USB and Woodema (September 2019): pp. 181-186.

96848

Georgieva, Daniela and Popova, Radostina (2019): Digitisation in forest industry in Bulgaria - state and perspectives. Published in: Digitalisation and circular economy: forestry and forestry based industry implications, proceedings of scientific papers, Sofia: USB & WoodEMA, ISBN 978-954-397-042-1 (paper); ISBN 978-954-397-043-8 (CD); ISBN 978-954-397-044-5 ( (September 2019): pp. 181-186.

98289

Georgieva, Daniela (2019): Digital competences of accountants within the context of the fourth industrial revolution. Published in: Economics 21 , Vol. 2/2019, (December 2019): pp. 34-58.

99253

Georgieva, Daniela (2018): Structure, content and elements of the accounting policies of hotels in Bulgaria. Published in: Research, development and education in tourism, Cambridge scholars publishing , Vol. 1, (2019): pp. 162-180.

103245

Georgieva, Daniela (2020): A study of intangible assets disclosure as factor for sustainability: an evidence from Bulgarian furniture enterprises. Published in: Sustainability of forest-based industries in the global economy, Proceedings of scientific papers, WoodEMA, i.a., University of Zagreb, Competence Centre (28 September 2020): pp. 221-225.

103246

Georgieva, Daniela and Bankova, Diana (2020): Problems in audit and reporting in Bulgaria’s forestry. Published in: Proceedings of scientific papers, WoodEMA, i.a., University of Zagreb, Competence Centre (September 2020): pp. 31-36.

103391

Georgieva, Daniela and Georgieva, Teodora (2020): Staff-related disclosures as an element of social policies on the model of Bulgarian black sea hotels. Published in: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration , Vol. 3, No. 28 (October 2020): pp. 1-17.

105291

Georgieva, Daniela and Georgieva, Teodora (2020): A study of social policies based on the example of the Bulgarian hotels on the Black Sea coast. Published in: Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020, SHS Web of Conf. , Vol. 92, No. 2021 (January 2021): pp. 1-9.

This list was generated on Tue Jan 26 10:37:35 2021 CET.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.