Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Number of items: 20.

2002

Jurdziak, Leszek and Szlichcinski, Łukasz (2002): Analiza polskiego rynku taśm przenośnikowych. Published in: Transport Przemysłowy , Vol. Autumn, No. 3 (July 2002): pp. 33-36.

29 March 2005

Jurdziak, Leszek (2005): Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Published in: Biuletyn URE No. Nr 2 (February 2005)

2006

Jurdziak, Leszek (2006): Influence of structure and ownership of lignite opencast mine and power plant bilateral monopoly on its operation. Published in: Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection MPES/06 (20 September 2006): pp. 26-31.

Jurdziak, Leszek (2006): Lignite price and split of profit negotiation in bilateral monopoly of lignite opencast mine and power plant. Published in: Proceedings of the Fifteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection MPES’06 (20 September 2006): pp. 32-37.

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): OPERACYJNE STEROWANIE JAKOŚCIĄ WĘGLA BRUNATNEGO W ENERGETYCE NIEMIECKIEJ. Published in: Mining Sciences , Vol. VIII, No. 1 (2006): pp. 111-120.

Jurdziak, Leszek and Szlichciński, Łukasz (2006): Rynek taśm przenośnikowych w Polsce – analiza i ocena. Published in: Wiadomości Górnicze , Vol. 57, No. 10 (October 2006): pp. 539-548.

17 January 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć pierwsza – podstawy teoretyczne. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. Vol. X, No. No.1-2 (January 2007): pp. 73-80.

27 January 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Schemat arbitrażowy Nasha, a podział zysków w bilateralnym monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Cześć druga – zastosowania w negocjacjach strategicznych i taktycznych. Published in: Górnictwo Odkrywkowe (Opencast Mining) , Vol. XLIX, No. No.1-2 (January 2007): pp. 81-88.

20 February 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Published in: Energetyka , Vol. 59, No. No.2 (620) (February 2006)

24 September 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Lignite price negotiation between opencast mine and power plant as a two-stage, two-person, cooperative, non-zero sum game. Published in: Proceedings of the 8th International Symposium Continuous Surface Mining , Vol. ISBN 3, No. Department of Mining Engineering III, RWTH Aachen University (24 September 2006): pp. 469-476.

20 October 2006

Jurdziak, Leszek and Kawalec, Witold (2006): Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. Published in: Gornictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Gornictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 106 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Published in: Górnictwo i Geologia VII , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106 (2004)

23 October 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Published in: Gornictwo Odkrywkowe No. Nr 7-8 (2004)

Jurdziak, Leszek (2006): Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Published in: Materiały konferencyjne , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wroclawskiej Nr 112 (2005)

1 November 2006

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część I – Propozycje podziału. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 43-57.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część II – Formuły cen węgla brunatnego. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 59-68.

Jurdziak, Leszek (2006): Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układach kopalń i elektrowni. Część III – Obliczenia cen i zysków dla hipotetycznych danych. Published in: Górnictwo i geologia IX (Mining and geology IX) , Vol. Seria:, No. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118 (Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wroclaw Univ. of Technology No.118) (23 March 2007): pp. 69-80.

2008

Jurdziak, Leszek and Woźniak (Wiktorowicz), Justyna (2008): IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W BILATERALNYM MONOPOLU KOPALNI I ELEKTROWNI. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 97-111.

Jurdziak, Leszek (2008): METODA SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH PRZENOŚNIKÓW. Published in: Mining Science , Vol. X, No. 1 (2008): pp. 76-88.

Jurdziak, Leszek (2008): Znaczenie innowacji w gospodarce i na rynku taśm przenośnikowych. Published in: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 0324-9670 , Vol. 124, No. 52 (2008): pp. 53-70.

This list was generated on Fri Jun 14 07:47:35 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.