Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Jump to: 50041 | 50044 | 62566 | 62567 | 67698 | 67700 | 75201 | 75218 | 86327 | 86436 | 86437 | 91539 | 91755 | 96029
Number of items: 14.

50041

Nikolov, Bogomil and Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2011): The information asymmetries and consumer policy issues in Bulgaria. Published in: International Symposium “Consumer Information – Market Regulation by Means of Transparency? , Vol. 7, No. Proceeding of Symposium, Potsdam, Germany (May 2011): pp. 122-128.

50044

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Nikolov, Bogomil (2012): System for comparative testing of products with participation of stakeholders from the disclosure of consumers’ information in Bulgaria (Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересовените страни от представяне на потребителска информация в България). Published in: Economic and social alternatives , Vol. 3, (2012): pp. 41-50.

62566

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2013): Сертификационните схеми в хранителния сектор - инструмент на устойчиво производство (Certification scheme in food sector - instrument for sustainable production). Published in: International Conference “Sustainable development and management practices Bulgaria – Bavaria”, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. “Avangard print” – Ruse (2014): pp. 301-308.

62567

Vasileva, Elka (2013): Управление чрез тотално качество в български контекст (Total quality management in bulgarian context). Published in: International Conference “Business as a Positive Force of Society”, 4 June 2013, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. New Bulgarian University – Sofia (2014): pp. 268-277.

67698

Kulinska, Emilia and Vasileva, Elka (2015): Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

67700

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Системите за управление на околната среда и еко-иновациите – опитът на бизнеса в България. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

75201

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

75218

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Ползите за бизнеса от внедряването на Системите за управление на околната среда. Published in: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, ХТМУ – София, 27 ноември 2015 г. (2015): pp. 41-53.

86327

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2003): Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнениe? Published in: Alternativi , Vol. 4, No. 58 (2003): pp. 12-16.

86436

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Stefanov, Stiliyan and Tipova, Nina (2014): Sustainability labels on products: consumer understanding and use in Bulgaria. Published in: Commodity Science in Research and Practice – Towards sustainable development , Vol. 8, No. Monograph series (2014): pp. 105-115.

86437

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stiliyan (2014): Environmental attitudes and actual behavior of bulgarian citizens. Published in: Commodity Science in Research and Practice – Towards sustainable development , Vol. 8, No. Monograph series (2014): pp. 225-235.

91539

Vasileva, Elka (2018): Устойчиво производство и потребление – ролята на стандартизацията, ИК “Ран-Р”, София, 2018 (Sustainable production and consumption - the role of standardization, Ed. "Ran-R", Sofia, 2018). Published in:

91755

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2012): Устойчиво потребление в България, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (Sustainable consumption in Bulgaria, Publishing complex - University of National and World Economy, Sofia, 2012), ISBN 978-954-644-389-2. Published in:

96029

Vasileva, Elka and Nikolov, Bogomil and Ivanova, Daniela (2013): Независима информация за потребителите чрез сравнителни изпитвания. Published in: (2013)

This list was generated on Mon Sep 28 08:58:01 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.