Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 20.

2003

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2003): Знаците за екопродукти – източници на информация или съмнениe? Published in: Alternativi , Vol. 4, No. 58 (2003): pp. 12-16.

May 2011

Nikolov, Bogomil and Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela (2011): The information asymmetries and consumer policy issues in Bulgaria. Published in: International Symposium “Consumer Information – Market Regulation by Means of Transparency? , Vol. 7, No. Proceeding of Symposium, Potsdam, Germany (May 2011): pp. 122-128.

2012

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2012): Устойчиво потребление в България, Издателски комплекс – УНСС, София, 2012 (Sustainable consumption in Bulgaria, Publishing complex - University of National and World Economy, Sofia, 2012), ISBN 978-954-644-389-2. Published in:

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Nikolov, Bogomil (2012): System for comparative testing of products with participation of stakeholders from the disclosure of consumers’ information in Bulgaria (Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересовените страни от представяне на потребителска информация в България). Published in: Economic and social alternatives , Vol. 3, (2012): pp. 41-50.

2013

Vasileva, Elka and Nikolov, Bogomil and Ivanova, Daniela (2013): Независима информация за потребителите чрез сравнителни изпитвания. Published in: (2013)

4 June 2013

Vasileva, Elka (2013): Управление чрез тотално качество в български контекст (Total quality management in bulgarian context). Published in: International Conference “Business as a Positive Force of Society”, 4 June 2013, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. New Bulgarian University – Sofia (2014): pp. 268-277.

21 November 2013

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Tipova, Nina and Stefanov, Stilian (2013): Сертификационните схеми в хранителния сектор - инструмент на устойчиво производство (Certification scheme in food sector - instrument for sustainable production). Published in: International Conference “Sustainable development and management practices Bulgaria – Bavaria”, New Bulgarian University – Sofia No. Proceeding of Conference, Ed. “Avangard print” – Ruse (2014): pp. 301-308.

2014

Vasileva, Elka and Ivanova, Daniela and Tipova, Nina and Stefanov, Stiliyan (2014): Environmental attitudes and actual behavior of bulgarian citizens. Published in: Commodity Science in Research and Practice – Towards sustainable development , Vol. 8, No. Monograph series (2014): pp. 225-235.

Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka and Stefanov, Stiliyan and Tipova, Nina (2014): Sustainability labels on products: consumer understanding and use in Bulgaria. Published in: Commodity Science in Research and Practice – Towards sustainable development , Vol. 8, No. Monograph series (2014): pp. 105-115.

4 June 2015

Kulinska, Emilia and Vasileva, Elka (2015): Иновационни модели за увеличаване на енергийната ефективност в българските домакинства. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Системите за управление на околната среда и еко-иновациите – опитът на бизнеса в България. Forthcoming in: Proceeding of the International Scientific Conference, New Bulgarian University, 2015, 4 June, Sofia, Bulgaria

27 November 2015

Haradinova, Anelia and Ivanova, Daniela and Vasileva, Elka (2015): Ползите за бизнеса от внедряването на Системите за управление на околната среда. Published in: Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, ХТМУ – София, 27 ноември 2015 г. (2015): pp. 41-53.

17 October 2016

Vasileva, Elka and Hristova, Juliya (2016): Устойчивото управление и доброволното разкриване на информация за екологичните дейности в организациятa (Sustainable management and voluntary disclosure of information about environmental activities of organizations). Published in: Proceeding of 10th International Conference "Logistics in a Changing World", University of national and world economy - Sofa, Ed. P. Todorov, Publishing complex UNWE, Sofia (October 2016): pp. 399-403.

2018

Vasileva, Elka (2018): Устойчиво производство и потребление – ролята на стандартизацията, ИК “Ран-Р”, София, 2018 (Sustainable production and consumption - the role of standardization, Ed. "Ran-R", Sofia, 2018). Published in:

24 October 2019

Vasileva, Elka and Hristova – Pesheva, Juliya (2019): Green communications through ISO 14 000 standards series and other voluntary initiatives. Published in: Proceedings book of 15th International Conference on ‘Standardization, Protypes, and Quality’, A Means of Balkan Collaboration” , Vol. № 218, No. Trakya University Publication (24 October 2019): pp. 593-600.

19 November 2020

Vasileva, Elka (2020): Стандартизацията и отговорното управление. Ролята на стандартите за налагане на „зелени“ модели на управление. Published in: Сборник доклади от Шестата научна конференция "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", УНСС; Proceedings of Sixth Scientific Conference "Economic Challenges: Crisis, Shocks, Restructuring, Policies", UNWE , Vol. 1, No. Publishing complex - UNWE, Sofia (2021): pp. 283-296.

23 November 2020

Vasileva, Elka (2020): Ролята на стандартите в прехода към „зелени“ модели на управление. Published in: Сборник доклади от Юбилейна конференция, посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Proceeding Book of Anniversary conference of the Faculty of Economics of the Sofia Univ. , Vol. 1, No. University Publishing House "St. Kliment Ohridski", Sofia (2022): pp. 41-57.

22 April 2021

Vasileva, Elka (2021): Standardization of sustainable agriculture practices (Стандартизация на устойчиви земеделски практики). Published in: Proceedings book of International scientific conference "Innovative development of agricultural business and rural areas" No. Publishing complex - UNWE, Sofia (22 April 2021): 175 -183.

11 November 2021

Ivanova, Nevena and Vasileva, Elka (2021): Неизбежно бъдеще, нови възможности за пазарно развитие или идеализъм? Анализ на успешни модели на устойчиво управление на организациите. Published in: Сборник доклади на CD от ХХXII Национална научно-практическа конференция “Качеството – за по-добър живот”; Proceedings CD of XXXII National scientific and practical conference "Quality - for a better life" , Vol. 1, No. Издателски комплекс на УНСС, София; Publishing complex - UNWE, Sofia (2022): pp. 72-83.

12 November 2021

Ivanova, Nevena and Vasileva, Elka (2021): Модели за устойчиво корпоративно управление - изследване на казуси. Published in: Сборник доклади от Седма научна конференция "Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост", УНСС; Proceedings of Seventh Scientific Conference "Economic Challenges: Crisis, Recovery, Sustainability", UNWE , Vol. 1, No. Издателски комплекс на УНСС, София; Publishing complex - UNWE, Sofia (2022): pp. 252-259.

This list was generated on Thu Mar 23 12:35:35 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.