Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правомощия на работодателя при престой в предприятието

Стайков, Ивайло (2017): Правомощия на работодателя при престой в предприятието. Published in: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година , Vol. кн. 6, No. Година пета (2017): pp. 198-221.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_106131.pdf

Download (656kB) | Preview

Abstract

РЕЗЮМЕ: В настоящото изследване не се обсъждат в детайли всички уредени в действащото трудово законодателство правомощия на работодателя при престой в неговото предприятие. Те са били предмет на научно изследване и анализ в българската трудовоправна наука и съдебната практика. Предмет на анализ ще бъде само един отделен аспект на тази проблематика – отговорът на въпроса може ли работодателят да предложи на работниците или служителите да ползват неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ в случай на престой (спиране на работата) в предприятието му? Поводът за повдигането му е, че в трудовоправната литература и в съдебната практика се застъпва становището за допустимостта на такова правомощие на работодателя при възникнал престой в предприятието му.

ABSTRACT: In the present study under consideration are not all the details of the legally provided powers of the employer during stay in its undertaking. These powers were subject of study and analysis in Bulgarian labour law science and relevant case-law. Subject-matter of analysis here is only a specific aspect of that issue – the answer to the question whether the employer may offer to its workers or employees to make use of the unpaid leave under Article 160 (1) of the Bulgarian Labour Code in cases of stay (work suspension) in its undertaking. The reason why this issue is under question is that in the labour law studies and in the relevant case-law it is supported that such power of the employer is legitimate in cases of stay in its undertaking.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.