Logo
Munich Personal RePEc Archive

Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност

Стайков, Ивайло (2009): Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2009. Том 48, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’09. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321 (2009): pp. 26-30.

[thumbnail of MPRA_paper_110347.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_110347.pdf

Download (55kB) | Preview

Abstract

Резюме: Правните изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетните смущения са част от цялостната правна уредба на здравословните и безопасни условия на труда – една класическа материя на трудовото право. Нормативната уредба на тези изисквания се съдържа в международни и вътрешни правни източници. Международните източници включват универсални международни конвенции и стандарти, както и регионални източници на правото на Европейския съюз – европейски директиви и европейски стандарти. Те са предмет на изложението в настоящата статия.

Abstract: The legal requirements for the prevention of musculoskeletal disorders are part of the overall legal framework for health and safety at work – a classic matter of labour law. The legal framework for these requirements is contained in international and domestic legal sources. International sources include universal international conventions and standards, as well as regional sources of European Union law – European directives and European standards. They are the subject of this article.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.