Logo
Munich Personal RePEc Archive

Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор

Стайков, Ивайло (2013): Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. Published in: Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на РУ „Ангел Кънчев”. ISSN 1311-3321. (2013): pp. 116-121.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_112968.pdf

Download (110kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на разглеждане в настоящото правно изследване е естеството на правния спор по Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. Този конкретен вид правни спорове се отличава от другите видове спорове по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Abstract: In this legal study the nature of the legal dispute under the Act regarding the establishment by the judiciary of periods of employment and payment of social security contributions is subject of consideration. This particular type of legal disputes is distinguished from other types of disputes under the Labour Code and the Social Security Code.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.